ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวเพชรบุรี > อำเภอบ้านแหลม > ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยาศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

โครงการ "ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบป่าชายเลนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา" หนึ่งในเพชรในเรือนของ สพม.10 ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ เนื่องจากมีโรงเรียนจากทั่วประเทศนำครู นักเรียน มาศึกษาและเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนบางตะบูนวิทยาในปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้รับผิดชอบคือ คุณครูชมพูนุช ประเสริฐจิตร์ ผู้ที่ทุ่มเท เสียสละและมีความมุ่งมั่นกับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายปราโมทย์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางตะบูนวิทยา
ปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ จัดสถานที่สำหรับการอนุรักษ์และศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านป่าชายเลน พร้อมทั้งเปิดให้บริการให้ความรู้เรื่อง “ป่าชายเลน” แก่นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปในลักษณะของการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับนักเรียนและนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านป่าชายเลน ทั้งผู้เยี่ยมชมในลักษณะของการเยี่ยมชมแบบไป-กลับ และแบบการพักค้างคืน โดยมีลักษณะของการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินชมสภาพป่าชายเลน การรับฟังการบรรยายเรื่องป่าชายเลน การฝึกปฏิบัติการเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งในการศึกษาและทำบทปฏิบัติการดังกล่าวได้ใช้ขบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข้อสรุปต่างๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การนั่งเรือชมทัศนียภาพและชมการประกอบอาชีพบริเวณชายฝั่ง การชมการทำนาเกลือและการลุยเลนหาหอยแครง เป็นต้น รวมทั้งทางศูนย์ฯ ได้มีห้องแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการเสริมความรู้ด้านนิเวศป่าชายเลนเพิ่มเติม
กิจกรรมหลัก
1. คณะที่เข้าศึกษาเดินชมป่าชายเลนโดยทั่วไปสังเกตความแตกต่างของพืชป่าชายเลน สัตว์ในบริเวณต่าง ๆ เสียงที่เกิดขึ้นทั่วไป (30 นาที)
2. ฟังบรรยายรับความรู้เรื่องป่าชายเลน (1.30 นาที)
3. แนะนำวิธีการศึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลตามบทปฏิบัติการที่เตรียมไว้ในพื้นที่จริง คือ บริเวณป่าชายเลนตามฐานที่กำหนดไว้ 4 ฐาน คือ (2 ชั่วโมง)
3.1 ฐานทะเล3.3 ฐานโกงกาง
3.2 ฐานแสม3.4 ฐานชะคราม
โดยมีแต่ละฐานจะมีวิทยากรผู้ช่วย คือ นักเรียนโรงเรียนบางตะบูนวิทยาที่อาสาเข้ามาช่วยกิจกรรมของศูนย์ฯ จะเป็นผู้แนะนำตามฐานต่าง ๆ
4. ทำการทดลองหาค่าความเป็น กรด-เบส, คลอไรด์, ซัลไฟล์ของดินและน้ำ บริเวณป่าชายเลน (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)
5. คณะที่เข้าศึกษาตอบคำถามในบทปฏิบัติการ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
6. ผู้เข้าศึกษานำเสนอกิจกรรมที่ได้เข้าศึกษา (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
7. สรุปความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
8. ตอบข้อซักถาม (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
9. กิจกรรมนันทนาการ (ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที)
กิจกรรมเสริม
1. นั่งเรือ
- ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเล
- ชมอาชีพชายฝั่งทะเล และประมงพื้นบ้าน เช่น การทำฟาร์มหอยแครง ฟาร์มหอยนางรม ฟาร์มหอยแมลงภู่ โพงพาง เป็นต้น
- ชมวิถีชีวิตชุมชนตามชายฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี
2. ทัศนศึกษาสถาน ที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น เขาวัง เขาหลวง หาดเจ้าสำราญ พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) หาดชะอำ พระราชนิเวศน์-มฤคทายวัน
ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลัก อันได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค คนละ 30 บาท ค่าบำรุงศูนย์คนละ 90 บาท ค่าอาหารมื้อละ 35 บาท/คน และค่าใช้จ่ายเสริม ได้แก่บทปฏิบัติการเล่มละ 20 บาท วุฒิบัตรใบละ10 บาท และค่าโดยสารเรือหากนั่งได้ 50 คน ต่อลำราคาเที่ยวละ 2,500 บาท หากนั่งได้ 25 คน ต่อลำราคาเที่ยวละ 1,500 บาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาค่าโดยสารเรือ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามราคาน้ำมัน
สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา โทร. 0 3248 9174 หรือ อาจารย์ชมพูนุท โทร. 08 9238 3837
   เว็บไซต์ :
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


แหลมเหลว
แหลมเหลวเป็นหมู่บ้านของชาวประมง ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเพชรบุรี ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แหลมเหลวเป็นสันทรายขนาดใหญ่ที่ยื่นลงไปในทะเลและบริเวณปากแม่น้ำรอบ ๆ บริเวณนี้ยังเป็นป่าโกงกาง สามารถพบเห็นลิงแสมซึ่งมักออกมาคอยอาหารจากผู้คนอยู่ทั่วไป และนกชายเลนชนิดต่างๆ ได้ทั่วไป เช่นนกตีนเทียน นกชายเลนบึง นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเปีย เป็นต้นนอกจากนี้บริเวณแหลมเหลวยังมีร้านอาหารทับทิมทองสร้างยื่นออกไปในทา...
วัดเขาตะเครา
วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว มีประวัติว่าหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพี่พระน้อง 3 องค์กับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม บางตำราว่าเป็นพี่น้องกันถึง 5 องค์ คือ หลวงพ่อบางพลีใหญ่ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่นครปฐมด้วย ประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้เริ่มปลายสมัยอยุธยา ขณะที่ชาวบ้านแหลมเมืองเพชรหนีพม่าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที...
วัดในกลาง
วัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานเกินกว่า 200 ปีแล้ว เป็นวัดที่อยู่คู่ชุมชนชาวบ้านแหลมมาเป็นเวลานาน กระดูกของบรรพบุรุษหลายตระกูลได้บรรจุไว้ที่เจดีย์ในบริเวณวัดแห่งนี้ รวมถึงกระดูกบรรพบุรุษตระกูลของข้าพเจ้าในวันที่ 14 เมษายน ของทุก ๆ ปี พวกเราลูกหลานจึงรวมตัวกันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับกันเป็นประจำไม่เคยขาด และได้พบปะกับชาวบ้านอีกหลาย ๆ ผู้คนซึ...
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตั้งอยู่ที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่แปลงทดลองของโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน และสถานีบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยยึดหลักการ "ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ" นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพอื่นๆจากผลผลิตจากสภาพธรรมชาติที่ดีอันเนื่องมาจากโครงการ เช่นการใช้พืชที่ปลูกไว้ใช้ในการกรองน้ำเสีย เช่น กกธูป เพื่อท...
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทรตั้งอยู่หน้าวัดบางขุนไทร เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกว่า 35,000 ไร่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้มีจิตสำนึกในการปกป้องดูแลรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยา...

โรงแรมใกล้เคียง


ไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา คะแนน : 7.8   รีวิว : 462
  โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน เพชรบุรี ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ คุณสามารถพบบริกา...
           
ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา คะแนน : 7.8   รีวิว : 76
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ เพชรบุรี โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก เจ้าหน้าที่ที่ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท ...
           
โรงแรม ซัน คะแนน : 7.4   รีวิว : 84
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
โรงแรม ซัน เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน เพชรบุรี ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย เจ้าหน้าที่ที่ โรงแรม ซัน ยินดีต้อนรับและพร้...
           
ชิดลม รีสอร์ท คะแนน : 7.1   รีวิว : 48
  โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
ชิดลม รีสอร์ท อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน เพชรบุรี โรงแรมแห่งนี้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย พร้อมให้คุณได้สัมผัสช่วงเวลาแสนวิเศษตลอดการเข้าพัก ทางที่พักได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เช...