ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวสมุทรปราการ > อำเภอพระประแดง > วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดงวัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง

ถนนทรงธรรม ตำบลทรงคะนอง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 พระประแดง สมุทรปราการ 10130
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

วัดทรงธรรมวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดเก่าแก่ในพุทธศาสนานิกายรามัญ สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันธ์ในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ปัจจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท

ภายในวัดแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบมอญ เริ่มต้นที่พระรามัญเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งเป็นพระเจดีย์ 3 ชั้น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานเรียงรายอยู่รอบๆ เจดีย์ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นเยี่ยมชมได้

พระอุโบสถของวัด มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐถือปูน เสาพระอุโบสถมีลักษณะกลมเป็นคู่ๆ เพื่อรับปีกในส่วนที่เป็นชานพระอุโบสถ มีเสาทั้งหมด 56 ต้น ด้านในมีความสวยงามแปลกตา พระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย ประดิษฐานในกรอบไม้แกะสลักแบบมอญ เพดานมีภาพเขียนแบบมอญประดับอยู่ 2 ภาพ ส่วนผนังด้านต่างๆ ประดับด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ นิทานชาดกเรื่องพระเวสสันดรภาคต่างๆ เป็นต้น

พระวิหาร มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐถือปูนเช่นกัน มีช่อฟ้าใบระกาทำด้วยไม้สัก ภายในมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดับมุกซึ่งประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าองค์พระประธาน ในขณะที่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นซุ้มที่อยู่ด้านหลังองค์พระประธาน ซึ่งเป็นงานที่ทำจากโลหะ มีลวดลายประณีตสวยงาม

การเดินทาง: จากสามแยกพระประแดง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์ (ทางหลวงหมายเลข 3104) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรหึงษ์ ตรงไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงวัดทรงธรรมวรวิหาร

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ค่าเข้าชม: ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 462 6155, 02 463 6269, 02 463 5433, 02 463 8998
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


เจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้า
เจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าเป็นเว็บไซต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับโดยคนสมุทรปราการมานานกว่า 200 ปี มันได้รับการยกย่องว่าเป็นที่เก่าแก่ที่สุดศาลพระพิฆเนศวรในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพระประแดงเขตเทศบาลเมือง, ตลาดย่อยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าถูกสร้างเป็นศาลเจ้าเมืองซึ่งสิ่งลึกลับที่ถูกวางไว้ในปีเดียวกันเมื่อเขื่อนข่านเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพระบาทสมเด...
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่กว่า 200 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ สวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชนและเป็นที่ศึกษาระบบนิเวศน์ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง จึงเปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสแห่งหนึ่งของคนเมืองที่ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และหลบหนีความวุ่นวายในกรุงเทพ ล...
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งและชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมใจรื้อฟื้นภาพชีวิตในวันคืนเก่าให้กลับคืนมา ด้วยการสร้างตลาดน้ำขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ขายผลผลิตของชุมชนและตำบลใกล้เคียงภายในตลาดน้ำแห่งนี้ มีของกินมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรจับจ่าย ไม่ว่าจะเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำถิ่นอย่าง...
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดไพชยนต์ฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึ้นโดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย์ ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อครั้งสร้างเสร็จ เรียกกันว่า “วัดกรมศักดิ์” หรือ “วัดปากลัด” แล้วเปลี่ยนมาเรียก “วัดวังหน้า” ในสมัยรัชกาล 3 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดไพชยนต์พลเสพย์”...
วัดป่าเกด
วัดป่าเกด ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมชื่อ วัดถนนเกด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2510สิ่งที่เป็นที่หมายตาของผู้มาเยือนคือ พระอุโบสถหลังเก่า ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เป็นประธานในการสร้างร่วมกับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ส่วนที่มีความงดงามและความโดดเด่นมากที่สุ...
วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัด
วัดโปรดเกศเชษฐาราม เดิมชื่อวัดปากคลอง เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองพระประแดง ตั้งอยู่ที่ถนนทรงธรรม ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ถัดจากวัดไพชยนต์ฯ เล็กน้อย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดพุทธไทยเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง ในขณะที่วัดอื่นๆ มักจะเป็นวัดพุทธรามัญ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยพระยาเพ็ชรพิไชย (เกตุ) ผู้เป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ในปัจจุบัน วัดโปรดเกศฯ นอกจากจ...
ป้อมแผลงไฟฟ้า
ป้อมแผลงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ติดกับตลาดพระประแดง เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของเมืองนครเขื่อนขันธ์ อันเปรียบเสมือนฐานทัพด้านปากแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยสร้างไว้ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา อนึ่ง ป้อมอื่นๆ ที่สร้างขึ้นทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา มีดังนี้คือ ป้อมมหาสังหาร ป้อมราหูจร ป้อมปีศาจสิง ป้อมวิทยาคม แต่ในปัจจุบัน ป้อมเหล่านี้ได้ถูกรื้อถอนไป...
ศาลพระเสื้อเมือง
ศาลพระเสื้อเมือง หรือที่ชาวพระประแดงเรียกว่า ศาลเจ้าแม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยอยู่ทางทิศใต้ของทางเข้าตลาดสดพระประแดงศาลพระเสื้อเมือง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมเมืองพระประแดงเดิมในสมัยอยุธยา แต่ไม่ปรากฏปีแน่ชัด แต่เดิมศาลนี้อยู่ภายในกองทหารเรือที่ 3 (ป้อมแผลงไฟฟ้า) ใช้เป็นสถานที่กระทำพิธีสาบานและปฏิญาณตนของทหารเรือในกองเรือ แต่เมื่อทำการรื้อป้อมปราการ ศาลนี้อยู่ในสภาพที...

โรงแรมใกล้เคียง


เพวา ลักชัวรี เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ คะแนน : 7.9   รีวิว : 18
โรงแรม สมุทรปราการ, ประเทศไทย
เพวา ลักชัวรี เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน สมุทรปราการ ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวก...
           
โซ บูติค เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ คะแนน : 8.3   รีวิว : 3
  โรงแรม สมุทรปราการ, ประเทศไทย
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ สมุทรปราการ โซ บูติค เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรงถึงหน้าประตูคุณ ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ เชิญใช้บริการ ร้านอาหาร ...
           
เบบูญ่า รีสอร์ท คะแนน : 0   รีวิว : 0
โรงแรม สมุทรปราการ, ประเทศไทย
เบบูญ่า รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่าน บางบ่อ ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ ที่จอดรถ ร้านอาหาร แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง รูมเซอร์วิส จักรยานใ...
           
ปัญจะ รีสอร์ท คะแนน : 8.2   รีวิว : 29
โรงแรม สมุทรปราการ, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง บางบ่อ ปัญจะ รีสอร์ท เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวย...