ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวปทุมธานี > อำเภอสามโคก > วัดจันทน์กะพ้อวัดจันทน์กะพ้อ

41 บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

วัดจันทน์กะพ้อ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 41 บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๕๙ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 6766 อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านตากแดด ทิศใต้ติดต่อกับถนนทางเข้าวัด ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสายสามโคก – เสนา

พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 7.50 เมตร ยาว 23 เมตร ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2511 – 2514 คอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ผสมรามัญ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ กุฎีสงฆ์จำนวน 9 หลังสร้างด้วยไม้สัก 5 หลัก คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ วิหาร ศาลาท่าน้ำ 3 หลัง ศาลาพรหมวิหาร 4 ศาลาธรรมประสาธน์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ณาปนสถาน หอระฆัง หอปริยัติธรรม ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถเจดีย์ และเสาหงส์

วัดจันทน์กะพ้อ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2358 โดยชาวมอญ ที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะภายใต้การนำของสมิงสอดเบา เรียกว่ามอญใหม่ (มอญที่มาครั้งพระยาเจ่งเรียกว่ามอญเก่า) อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อได้สร้างวัดขึ้นแล้วขนานนามว่า “วัดโกว๊ะ” ซึ่งเป็นภาษารามัญแปลว่า “ต้นจันทน์กะพ้อ” ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วัดกะพ้อ” ต่อมาได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดจันทน์กะพ้อ” เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2498 และใช้มาจนถึงทุกวันนี้ การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มมาตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปแรกจนถึงปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2511 ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัด ตั้งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 วัดจันทน์กะพ้อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2365

ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ทั้งแผนกธรรมและบาลี (หยุดการเรียนชั่วคราว ปี 2551 ) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู่ ซึ่งพระธรรมเมธาภรณ์เจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะจังหวัด(ธรรมยุต) ได้ให้การอุปการะตลอดมา และได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2549
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


วัดตำหนัก
วัดตำหนัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัด ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2360 ได้รับพระราชทายวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2362 เดิมมีชื่อว่าวัดขอม หรือวัดใหม่กีเรียก แต่พวกมอญได้เรียกวัดนี้ว่า แพ พะ แต๊ะ เป็นคำภาษามอญ ซึ่งแปลว่าวัดพระพุทธบาท อาจจะหมายถึงพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งทางวัดมีอยู่แต่เดิมก็ได้ผู้ริเริ่มาสร้างวัดนี้ได้แก่พวกมอญที่อพพยมมาจากเมืองเมาะตะมะ เมื่อครั้งรัชกาลที่ 2 เมื่อมาตั้งถิ่นฐานทำมาหาก...
วัดศาลาแดงเหนือ
วัดศาลาแดงเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงรากน้อย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ธรรมมาสน์ลายจำหลักไม้ ศาลาการเปรียญ หมู่กุฏิหอไตรชาวบ้านในชุมชนวัดศาลาแดงเหนือเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ เนื่องจากในสมัยก่อนได้มีศึกสงครามเกิดขึ้นในพม่าบ่อยครั้งมาก ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงต้องหลบหนีสงครามมาทางด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อมาพึ่งพระโพธิสมพารในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็...
วัดสิงห์
วัดสิงห์ แหล่งศึกษา ประวัติศาสตร์โบราณคดี ตั้ง อยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา การเดินทางใช้ถนนสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาเข้า วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งยังปรากฏเจดีย์ โบสถ์ วิหารเก่าแก่ ควรค่าแก่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี พระพุทธรูปสำคัญของวัดคือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) นอกจากนี้ยังมีโกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อพ...
วัดท้ายเกาะ
วัดท้ายเกาะใหญ่ เป็นวัดรามัญ มีชื่อเดิมว่า วัดเวียงจาม ซึ่งเป็นภาษารามัญ แปลว่าวังจรเข้ เป็นวัดที่ชาวรามัญได้อพยพหลบภัยมาพึ่งพระโพธิสมภาร จากเมืองเย และเมืองเมาะตะมะ ดังความปรากฏพงศาวดาร ปี พ.ศ. 2206 ชาวรามัญที่อาศัยอยู่ในเมืองเมาะตะมะ ถูกกดขี่ข่มเหง เห็นจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว จึงอพยพครอบครัวมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เข้ามาพึ่งพระโพธิสมภารในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาร...
วัดพลับสุธาวาส
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชียงรากน้อย วัดมีสิ่งสำคัญคือ พระพุทธรูปสร้างด้วยโลหะเงินปางสะดุ้งมาร ธรรมมาสน์ทำด้วยไม้สักฉลุสีแดงลายทอง และเจดีย์มอญอายุกว่า 100 ปี มีฐานเป็นสิงห์ องค์สถูปชั้นยอดเจดีย์เป็นดอกบัว 9 ชั้น ลักษณะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมวัดพลับสุธาวาสสร้างขึ้นเมื่อปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เพียงแต่ทราบว่าสร้างขึ้นในสมัยที่ชาวรามัญที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในตำบลนี้ เมื่อประมาณ200ปีเศษ วัดนี้ตั้งอยู่ที่หมู่5 ตำบลเชีย...
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทร. 02 – 9798323 สังกัดคระสงฆ์มหานิกาย มีพระอธิการสมโชค สิริวณโณ เป็นเจ้าอาวาส มีเนื้อที่ 49 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกทางทิศเหนือของอำเภอสามโคก วัดสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัดผู้ที่สร้างวัดสองพี่น้อง คือ มีชายสองคนพี่น้อง จะเป็นตระกูลไหนชื่ออะไรก็ไม่ทราบ ทราบเพียงว่าได้อพยพลงมาจากท่านภาคเหน...
วัดเมตารางค์
วัดเมตตารางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ใดไม่ปรากฏมีหลักฐานแต่ประมาณสร้างมาแล้วกว่า 170 ปี อยู่ที่หมู่ 3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างเป็นวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด บริเวณวัดนี้มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ใครเป็นผู้อุทิศ ได้มาอย่างไร ไม่ทราบแน่ชัด เริ่มสร้างมีกุฏิ 3 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง หอสวดมนต์ 1 หลัง อุโบสถ 1 หลัง สร้างศาลาการเปรียญค...
วัดบางนา
วัดบางนา เป็นวัดที่มีพื้นที่ ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกสร้างขึ้นในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และตอนต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศักราช 2320 ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (สายเถรวาท/หินยาน) ชนชาวมอญจึงได้สร้างวัดบางนาขึ้น ด้วยอารยธรรมด้านสถาปัตยกรรมของชาวมอญ ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่ายิ่งทางพระพุทธศาสนารวมทั้งวิถีชีวิตชาวมอญ ที่มีรากฐานมาแต่ครั้งโบราณกาล ด้วยพื้นที่ 19 ไร่เศษ ของตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหว...

โรงแรมใกล้เคียง


บ้านสวนคลอง 15 คะแนน : 0   รีวิว : 0
โรงแรม ปทุมธานี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ปทุมธานี บ้านสวนคลอง 15 เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนห...
           
โรงแรมมาเจสติก วิวล์ คะแนน : 5.9   รีวิว : 9
โรงแรม ปทุมธานี, ประเทศไทย
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ ปทุมธานี โรงแรมมาเจสติก วิวล์ นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรงถึงหน้าประตูคุณ โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย เชิญใช้บริการ รูมเซอร์วิส ร้านเสริมสวย สิ่งอำนวยคว...
           
โรงแรม วลายา ปทุมธานี คะแนน : 6.8   รีวิว : 21
โรงแรม ปทุมธานี, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ โรงแรม วลายา ปทุมธานี เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ ปทุมธานี ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ ห้องประชุม ร้านอาหาร ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง ที่จอดรถ ลิฟท์ เป็นเพี...
           
ปทุมา การ์เด้นแอนด์รีสอร์ท คะแนน : 4.5   รีวิว : 4
  โรงแรม ปทุมธานี, ประเทศไทย
ปทุมา การ์เด้นแอนด์รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่าน ปทุมธานี ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ คุณสามารถพบบริการต่างๆ เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโม...