ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวปทุมธานี > อำเภอเมืองปทุมธานี > วัดน้ำวนวัดน้ำวน

ตำบลบางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

วัดน้ำวน เป็นวัดรามัญเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีตั้งอยู่ที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวัดมีเจดีย์ทรงรามัญ (ร่างกุ้ง) อุโบสถมีหงส์หน้าอุโบสถ หน้าวัดเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์ปลาต่างๆมากมาย อาทิเช่น ปลาสวาย ปลากระแห กระมัง

วัดน้ำวน ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านน้ำวน ถนนปทุมธานีสายใน หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 412

วัดน้ำวนเป็นวัดที่เด่นดังมากในด้านการรักษาโรคด้วยแผนโบราณ โดยเฉพาะโรคกระดูก เช่น โรคกระดูกหัก โดยตนฉบับนั้นคือ พระอาจารย์รำภา ซึ่งปัจจุบันได้มรณภาพแล้ว ได้เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็ได้สืบทอดการรักษาโรคต่อจากอาจารย์รำภา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8.30 เมตร ยาว 22.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 18.20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย 1 ชั้น ยกพื้นสูง หอสวดมนต์ กว้าง 7.20 เมตร ยาว 12.20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 13 หลัง เป็นอาคาร ครึ่งตึกครึ่งไม้ 13 หลัง วิหาร กว้าง 6.80 เมตร ยาว 15.70 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง นอกจากนี้ ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง กฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง

ปูชนียวัตถุ คือ พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 ปูชนียวัตถุอื่นๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.90 เมตร ยาว 17 เมตร วัดน้ำวน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2244

ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดปทุมธานี อย่าพลาดที่จะแวะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดน้ำวนวัดรามัญเก่าแก่อายุร่วมศตวรรษแห่งนี้
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ห้องสมุดเรือและชุมชนบางปรอก
เมื่อพูดถึงห้องสมุด ส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงตึกหรืออาคารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาทั่วไปแต่ที่จังหวัดปทุมธานีได้มีการจัดสร้างห้องสมุดรูปแบบใหม่ขึ้น นั่นคือ "ห้องสมุดเรือ"ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนบางปรอก ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยชาวชุมชนบางปรอกได้ช่วยกันจัดสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนในชุมชนนางฉลวย กะเหว่านาค ประธานชุมชนบางปรอก กล่าวว่า ที่ผ่านมาในชุมชนไม่มีห้องสมุดเพื่...
วัดโคก
วัดโคก ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบ้านฉาง ภายในวัดมีพระประธานปางสมาธิ เจดีย์มอญก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนทาสีขาว ธรรมมาสน์เก่าทำด้วยไม้มะเกลือฝังมุขอายุกว่าร้อยปี และศาลาการเปรียญที่ก่อสร้างด้วยไม้สัก เสาเป็นไม้แดง มีอายุ 100 ปีเศษปทุมธานี เป็นถิ่นฐานของชนชาวมอญมาไม่น้อยกว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2022 โดย สมิงปอ กับพรรคพวกจำนวนนึงได้เทครัวชาวมอญกว่า 10,000 คนจากพ...
วัดเจตวงศ์
วัดเจตวงศ์ เป็นวัดร้างที่ตั้งอยู่ใน ตำบลบางแขยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปะอันทรงคุณค่ามากมายเอาไว้ให้ศึกษากัน ตัวอย่างเช่น พระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่าหลายร้อยปี มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ด้านหน้ามีพาไล (ชายคาปีกนก) พร้อมประตูทางเข้าเพียงช่องเดียว หน้าต่าง 3 บานทั้ง 2 ฝั่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับโบสถ์แบบ “มหาอุตม์” ในอดีต บริเวณโดยรอบมีฐ...
ตลาดน้ำวัดศาลเจ้า
วัดศาลเจ้านี้มีมานานเกือบ 10 ปีแล้วก็ว่าได้ โดยเดิมบริเวณริมน้ำมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เพียงร้านเดียว ต่อมาปีพ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสอน (เจ้าอาวาสคนก่อน)ได้มาขอเปิดท้ายขายของ ภายหลังจากที่หลวงพ่อสอนมรณภาพ เจ้าอาวาสท่านใหม่คือพระครูใบฎีกานภาลัย ท่านผู้ว่า นายอำเภอ และอบต.บ้านกลาง ได้ร่วมกันพัฒนาตลาดริมน้ำศาลเจ้าใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2545 ตั้งแต่นั้นมาตลาดริมน้ำแห่งนี้ก็ คึกคักจนปัจจุบัน แนวตล...
วัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ)
ดหงษ์ปทุมาวาส เดิมชื่อ วัดหงษา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ใกล้กับตลาดสดเทศบาลปทุมธานี สร้างขึ้นสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ผู้ริเริ่มก่อสร้างไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด วัดหงษ์ปทุมาวาส เป็นวัดของชนชาวมอญ ที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลบางปรอก โดยการนำของพระยาเจ่ง เมื่อครั้งที่ได้ต่อสู้กับกองทัพพม่า แต่สู้ไม่ได้ พระยาเจ่งจึงได้พาครอบครัวชาวมอญอพยพ...
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)
ในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เดิมทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2460 ได้มีการโยกย้ายส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดจากเดิม ตั้งอยู่บนโคกชะพลูใต้ คลองบางทราย ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนราชการเหล่านี้ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด อนามัยจังหวัด จวนผู้ว่...
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นศาลาแบบจัตุรมุขยอดปรางค์ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นเสากลม ทำจากไม้ชัยพฤกษ์ ฐานแกะสลักเป็นดอกบัวรองรับ หัวเสาแกะเป็นลูกบัวแก้ว ด้านในศาลตั้งรูปเคารพตรงกลางเป็นรูปหล่อโลหะ “พระกาฬไชยศรี” ประทับบนหลังนกแสกกระหนาบด้วย “พระเสื้อเมือง” ด้านขวาเป็นรูปเทวดาสวมมงกุฎ พระหัตถ์ซ้ายถือคฑา พระหัตถ์ขวาชูขึ้นระดับพระเศียร เครื่องทรงมีชายไหว ชายแครงประทับบนแท่น ด้านซ้าย “พระทรงเมื...
วัดป่ากลางทุ่ง
จังหวัดปทุมธานีเป็นชุมชนมอญมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ แต่ละชุมชนนิยมสร้างวัดของตนเองเพื่อให้บุตรหลานได้บวชเรียนอักขระรามัญและอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นผู้คนมากขึ้น การไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้นทางราชการจึงให้รวมวัดที่ใกล้กันเข้าด้วยกัน วัดกลางทุ่งและวัดป่าใต้จึงได้รวมเป็นวัดป่ากลางทุ่ง รวมพื้นที่ทั้งหมดราว 32 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา จากรูปแบบศิลปะอุโบสถเก่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัช...

โรงแรมใกล้เคียง


เดอะ แคมปัส คะแนน : 7.6   รีวิว : 63
โรงแรม ปทุมธานี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ปทุมธานี เดอะ แคมปัส เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง...
           
โรงแรม วลายา ปทุมธานี คะแนน : 6.8   รีวิว : 21
โรงแรม ปทุมธานี, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ โรงแรม วลายา ปทุมธานี เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ ปทุมธานี ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ ห้องประชุม ร้านอาหาร ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง ที่จอดรถ ลิฟท์ เป็นเพี...
           
บ้านสวนคลอง 15 คะแนน : 0   รีวิว : 0
โรงแรม ปทุมธานี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ปทุมธานี บ้านสวนคลอง 15 เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนห...
           
โรงแรมปทุมธานีเพลส คะแนน : 5.6   รีวิว : 8
โรงแรม ปทุมธานี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ปทุมธานี โรงแรมปทุมธานีเพลส เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย เชิญใช้บริการ ...