ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวปัตตานี > อำเภอกะพ้อ > ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง

Amphoe Yaring, Pattani กะพ้อ ปัตตานี 94180
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

ในอาณาบริเวณที่มีพื้นที่มากถึง 500 ไร่ คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บนสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง (Hopea Odorata) ระยะทางยาวโดยรอบ 1,250 เมตร และตลอดเส้นทางเดินจะได้สนุกไปกับกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลน ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถาและไม้พื้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีความสามารถขึ้นอยู่ได้ในบริเวณที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่าง ระดับน้ำทะเลต่ำสุดและระดับน้ำทะเลสูงสุด เช่น กลุ่มไม้ถั่วขาว กลุ่มไม้ตะบูนดำ กลุ่มไม้ตาตุ่มทะเล ฝาดดอกขาว เหงือกปลาหมอดอกขาว เป็นต้น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ บางจุดมีระเบียงสำหรับนั่งพัก และมีซุ้มสื่อความหมายเพื่ออธิบายเรื่องราวของป่าชายเลนพร้อมภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีศาลาพักผ่อนและหอชมนกสำหรับชมทัศนียภาพเหนือเหนือยอดไม้บนความสูง 13 เมตร สำหรับใครที่ไม่อยากเหนื่อยกับการเดินมากเกินไปนัก สามารถเลือกบริการล่องเรือชมป่าชายเลน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนตามลำคลองน้อยใหญ่ที่แบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่ คลองบางปู คลองกลาง คลองกอ โดยตลอดสองฝั่งคลองนั้นจะเห็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ชุกชุมด้วยสัตว์น้ำและนกนานาชนิด สอดประสานไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและความสวยงามของป่าโกงกางที่น่าประทับใจ

สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี โทร. 0 7333 6290-3 ต่อ 4115 หรือหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง โทร. 081 368 3104
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


มัสยิดกลางปัตตานี
ที่นี่นับเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาดำเนินประมาณ 9 ปีจึงแล้วเสร็จ และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มาทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2506 มัสยิดกลางปัตตานีนั้นมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก มีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่ที่มีโดมบริวาร 4 ทิศ และมีหอคอยอยู่สองข้าง บริเวณด้านหน้ามัสยิดคือสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ส่วนภ...
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
ในอาณาบริเวณที่มีพื้นที่มากถึง 500 ไร่ คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บนสะพานที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง (Hopea Odorata) ระยะทางยาวโดยรอบ 1,250 เมตร และตลอดเส้นทางเดินจะได้สนุกไปกับกลุ่มไม้ในสังคมป่าชายเลน ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถาและไม้พื้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดมีความสามารถขึ้นอยู่ได้ในบริเวณที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่าง ระดับน้ำทะเลต่ำสุดและระดับน้ำทะเล...
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง
วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่างานแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในจังหวัดปัตตานี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เพื่อตอกย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าแม่ทับทิม ที่ชาวปัตตานีให้ความศรัทธาอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย ภายในงานเทศกาลดังกล่าว ถนนสายต่างๆ ภายในตัวเมืองปัตตานีจะแปรเปลี่ยนสู่ความคึกคัก เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยชาวบ้าน ออกมาชมพิธีกรรมต่า...
มัสยิดกรือเซะ
รู้จักปัตตานี ก็ต้องรู้จักมัสยิดกรือเซะ มัสยิดเก่าแก่ที่อยู่คู่จังหวัดมายาวนาน มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบเสากลมก่ออิฐถือปูนตามแบบศิลปะทางตะวันออกกลาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมัสยิด มีฮวงซุ้ยหรือที่ฝังศพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวซึ่งชาวปัตตานีให้ความเคารพศรัทธายิ่งนัก

โรงแรมใกล้เคียง