ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวสระบุรี > อำเภอพระพุทธบาท > ถ้ำนารายณ์ หรือถ้ำเขาวงถ้ำนารายณ์ หรือถ้ำเขาวง

ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พระพุทธบาท สระบุรี 18120
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

วัดเขาวง ตั้งอยู่เลขที่ 62/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดตามลำดับ จนกระทั่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีบริเวณกว้าง 30 เมตร ยาว 51 เมตร เนื้อที่ 1,500 ตารางเมตร ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

สถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานมาเป็นเวลายาวนาน สืบความไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเสด็จจากวังนารายณ์เมืองละโว้(ลพบุรี) ไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา ทรงผ่านประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์ ... และสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งทรงเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาท ก็ได้เสด็จประทับพักแรมในถ้านารายณ์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี และจากจารึกอักษรผนังปากถ้ำก็ปรากฏหลักฐานว่า ถ้ำนี้ได้เคยเป็น ที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระ เมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้ว ผ่านความรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมและฟื้นฟูขึ้นเป็นวัดตามประเพณีการปกครองแผ่นดินและ การสืบพระพุทธศาสนา ดังกล่าวข้างต้น

ปัจจุบันนี้ โดยการนำของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และพระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) แห่งวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วัดเขาวง ได้พัฒนาขึ้นมาสู่สภาพวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2545 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 119 ง และยังเป็นแหล่งพันธุ์ไม้และสัตว์หาดูยาก คือโมกราชินี (Wrightia SIRIKITIAE D.J. Middleton&Santisuk) จันผา, นกหัวจุก, กระรอกเผือก ฯลฯ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมศาสนาของชาติไทยสืบไป

นอกจากนี้แล้ว วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี และปฏิบัติกรรมฐานตามสาย พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) มีหลักเจริญภาวนา มหาสติปัฏฐานสูตร รับผู้เข้าพัก ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ตามระเบียบและจารีตของสำนัก
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี เป็นสถานที่รักษาคนไข้ติดยาเสพติดที่มีชื่อเสียง โดยคนไข้ที่มารับรักษามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์จำรูญ ปานจันทร์ ในปี 2500 โดยญาติโยมได้ถวายที่ดินให้หลวงพ่อใช้เพื่อการปฏิบัติธรรม คณะสงฆ์จึงได้อยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ และกลายมาเป็น “ที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก” หรือ “ถ้ำกระบอก” พระอาจารย์จำรูญ ปานจันทร์ ได้รับรางวัล "แมกไซไซ" สาขาบริการส...
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีปูชนียสถานที่สำคัญคือ "รอยพระพุทธบาท" ประทับบนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี รอยพระบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ซึ่งต...
บ่อพรานล้างเนื้อ
ตำนานบ่อพรานล้างเนื้อและปักหอกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใกล้รอยพระพุทธบาทสระบุรีมีนายพรานผู้หนึ่งชื่อ พรานบุญ เป็นผู้มีความชัดเจนอย่างยิ่งในการออกป่าล่าสัตว์ นายพรานผู้นี้ได้ออกป่าล่าสัตว์เป็นอาหาร อยู่ทั่วบริเวณเขาสุวรรณบรรพต ขณะที่นายพรานบุญขึ้นไปบนเชิงเขาในแขวงเมืองสระบุรี คือเขาสุวรรณบรรพต อันเป็นย่านที่เป็นป่าทึบติดต่อกับดงพญาไฟ ในวันนั้นเขาได้ยิงเนื้อได้ตัวหนึ่ง แต่เป็นที่น่าประหลาดว่า เนื้อตัวที่ถูกยิงนั้นได...
ตำหนักสระยอ
ตำหนักสระยอตั้งอยู่บริเวณตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120 อยู่ห่างจากพระราชวังท้ายพิกุลลงมาทางใต้ตามถนนพระพุทธบาท - ท่าเรือ ประมาณ 800 เมตร พระตำหนักสระยออยู่ทางด้านทิศตะวันออกของถนนตำหนักแห่งนี้เป็นพระตำหนักที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับตามเส้นทางที่เสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาท เมื่อครั้งเสด็จนมัสการพระพุทธบาท ณ ริมธารน้ำใต้ธารทองแดง แต่อย่างไ...
พระตำหนักท้ายพิกุล พระราชวังโบราณ
พระเจ้าทรงธรรมทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเวลาเสด็จขึ้น ไปนมัสการพระพุทธบาท ของเดิมเหลืออยู่แต่กำแพงวังและฐานพระตำหนัก ฐานเกยช้างม้า ก่ออิฐถือปูน ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างพระตำหนักทับบนฐานเดิม ตัวอาคารเป็น เครื่องขัดแตะถือปูนบ้าง เครื่องไม้บ้าง แต่ผุพังหมดแล้ว จากการขุดตรวจของนัก โบราณคดี กรมศิลปากร พบซากฐานอาคารก่ออิฐถือปูนหลายจุด รวมทั้งเกย ช้างเกยม้าที่...

โรงแรมใกล้เคียง


ไฮ แมนชั่น คะแนน : 0   รีวิว : 0
โรงแรม สระบุรี, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ ไฮ แมนชั่น เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ สระบุรี ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวยสะดวกของโรงแรมแห่งนี้ได้เช่นกัน ทางที่พักได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะด...
           
อารมณ์ดี รีสอร์ท แอนด์ สปา คะแนน : 5.5   รีวิว : 7
โรงแรม สระบุรี, ประเทศไทย
อารมณ์ดี รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน สระบุรี ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวย...
           
ประภาวีรีสอร์ท คะแนน : 6.7   รีวิว : 59
โรงแรม สระบุรี, ประเทศไทย
ประภาวีรีสอร์ท อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน สระบุรี โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง พื้นที่สูบบุหรี่ คอฟฟี่ช็อป Wi-Fi ในพื้...