ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวนนทบุรี > อำเภอปากเกร็ด > มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์ ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ตั้งอยู่ เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์ ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี มูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องมาจากตั้งแต่ปีพศ. 2524 ครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร ดีพา) ได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ ต่อมาเมื่อสัตว์เหล่านั้นแข็งแรงขึ้น จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกภายในครอบครัว ภายหลังพบว่าสัตว์ในความดูแลมีมากขึ้น ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ จึงย้ายไปเลี้ยงที่นนทบุรี และใช้ชื่อว่า "บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ" ต่อมาในปีพศ 2532 คุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) ได้ช่วยเหลือจัดซื้อที่ดินให้ 200 ตารางวา จึงนำมาใช้เป็นที่ทำการมูลนิธิฯ ในปัจจุบัน ส่วนด้านหลังชื่อมูลนิธินั้น มาจาก ในปีพศ. 2536 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้มาที่มูลนิธิแห่งนี้ แล้วเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จึงมอบปัจจัยเพื่อช่วยเหลือสุนัขเดือนละ 100,000 บาท จนท่านละสังขาร ความช่วยเหลือตรงนี้จึงหมดไป

มูลนิธิแห่งนี้มีสัตว์ที่อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก จึงมีที่ตั้งอยู่ 3 ที่ด้วยกัน ได้แก่ บ้านปากเกร็ด บ้านบางเลน และบ้านกำแพงเพชร บ้านแห่งแรก คือบ้านปากเกร็ด แต่เนื่องจาก จำนวนสัตว์ที่มาก ทำให้คับแคบและแออัด รวมทั้งมีคนร้องเรียนเรื่องเสียง ต่อมา จึงย้ายสัตว์บางส่วนไปบ้านบางเลน แต่เมื่อเวลาผ่านไป บ้านบางเลนประสบปัญหาอุทกภัย ได้รับความเสียหายอย่างมาก ต้องได้รับการซ่อมแซม ทางมูลนิธิจึงคิดจะย้ายสัตว์เหล่านี้ไปยังบ้านแห่งใหม่ นั่นคือบ้านกำแพงเพชรแทน

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา ต้องการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ ทางมูลนิธิมีโครงการช่วยเหลือหลายโครงการด้วยกัน เช่น วันละบาทต่อชีวิตหมาแมว(เป็นการบริจาคเงินเพียงวันละ 1 บาทเป็นค่ายา อุปกรณ์ และอาหารให้แก่สัตว์) , หนูอยากมีพ่อ-แม่ (เป็นโครงการอุปถัมภ์สัตว์พิการ โดยผู้บริจาคไม่ต้องนำสัตว์ไปเลี้ยงเองที่บ้าน แค่บริจาคเงินให้สัตว์ตัวนั้นๆ เดือนละ 300 บาท) , บ้านใหม่สี่ขา กำแพงเพชร (เป็นการระดมทุน สร้างบ้านกำแพงเพชร เพื่อเป็นที่อยู่ใหม่ให้แก่สัตว์เหล่านี้) เป็นต้น

หากผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-584-4896, 02-961-5625, 02-961-5305 หรืออีเมล์ Home4animals@hotmail.com
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


วัดชลประทานรังสฤษดิ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือริมถนนสายนนทบุรี-ห้าแยกปากเกร็ด ภายในวัดมีบริเวณกว้างขวางร่มรื่น เนื่องจากเป็นสถานที่เผยแผ่และศึกษาพระธรรม มีลานไผ่อเนกประสงค์ที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนฟังเทปพระธรรมเทศนาจากพระพรหมมังคลาจารย์เทพวิสุทธิเมธี หรือพระปัญญานันทภิกขุเจ้าอาวาส แต่เดิมเป็น...
วัดกู้
วัดกู้ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า วัดพระนางเรือล่ม สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2295 ในอดีตมีชื่อว่า วัดหลังสวน แต่ต่อมา ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2423 เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทกุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสบางประอินทางชลมารค ได้เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทกุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์ พร้อมด้...
วัดฉิมพลีสุทธาวาส
วัดฉิมพลีสุทธาวาส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัดเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยจะอยู่ทางทิศใต้ของวัดปรมัยยิกาวาส และห่างจากวัดปรมัยยิกาวาส ประมาณ 800 เมตร วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยในตอนแรกมีชื่อว่า วัดป่าฝ้าย หลังจากนั้น มีการสันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงบูรณะ ปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดฉิมพลี” เนื่องจากพระนามเดิมของรัชกาล...
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเกร็ด เป็นวัดโบราณเดิมชื่อ วัดสวนหมาก คือเมื่อได้สร้างวัดขึ้นต้นหมากก็ถูกตัดจนหมด จนกระทั่งถึงปลายรัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดาอำภา ซึ่งเป็นเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่ 2 พร้อมด้วยกรมหมื่นภูบาลกรมขุนวรจักรกรีได้เสด็จมาและได้บูรณะวัดซึ่งกำลัง ทรุดโทรมและทรงเห็นว่า ต้นหมากก็หมดไปแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดเสาธงทอง"จนกระทั่งทุกวันนี้ วัดเสาธงทอง นอกจากเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมแห่งแรกของอ...
วัดปรมัยยิกาวาส
วัดปรมัยยิกาวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัดนี้เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากพระเจ้าท้ายสระโปรดให้ขุดคลองเมื่อ พ.ศ. 2264 ชาวเรือจึงเรียกชื่อ วัดปากอ่าว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2307 ปีที่พม่าบุกยึดเมืองนนทบุรี วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดร้าง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2317 ชาวมอญที่อพยพมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้บูรณปฏิสังขรณ...
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 11 ตั้งอยู่ที่หนองปรือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นับเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด มีเนื้อที่ 109 ไร่ เป็นพื้นดิน 40 ไร่ พื้นน้ำ 69 ไร่ สมเด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 16 ...
เกาะเกร็ด
เกาะเกร็ด เป็นหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบภาคกลาง (Knowledge-based Village Cluster) เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมอญที่ได้สืบทอดกันมายาวนาน และการทำขนมมงคล เกาะเกร็ด เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า “คลอง...
ศูนย์เครื่องปั้นดินเผาหมู่ 1
การทำเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชนชาติมอญที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าคงจะมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่อยู่เมืองมอญก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทยซึ่งมีความชำนาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เมื่อชาวมอญได้รับพระบรมราชานุญาต ตั้งบ้านเรือนบริเวณปากเกร็ด และพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพดินเหมาะสมคือ ดินมีความเหนียวดี สีนวลหรื...

โรงแรมใกล้เคียง


ทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์สปา คะแนน : 7.9   รีวิว : 24
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
ทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์สปา ตั้งอยู่ในย่าน ตัวเมืองนนทบุรี ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ บริการซักรีด ที่จอดรถ ห้องประชุม ตู้นิรภัย W...
           
โรงแรมรีเจนท์ งามวงศ์วาน คะแนน : 5.7   รีวิว : 3
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ตัวเมืองนนทบุรี โรงแรมรีเจนท์ งามวงศ์วาน เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบา...
           
มาลีวนา โฮเต็ลแอ่นด์รีสอร์ท คะแนน : 8.4   รีวิว : 32
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
มาลีวนา โฮเต็ลแอ่นด์รีสอร์ท อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน นนทบุรี โรงแรมแห่งนี้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย พร้อมให้คุณได้สัมผัสช่วงเวลาแสนวิเศษตลอดการเข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็...
           
วัลลิสุต โฮเต็ล คะแนน : 7.9   รีวิว : 91
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
วัลลิสุต โฮเต็ล อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน นนทบุรี โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท เจ้าหน้าที่ที่...