ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวนนทบุรี > อำเภอบางกรวย > วัดสักน้อยวัดสักน้อย

20 หมู่ 9 ริมคลองวัดสัก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บางกรวย นนทบุรี 11130
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

ตั้งอยู่ในบ้านเลขที่ 20 หมู่ 9 ริมคลองวัดสัก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เข้าถึงได้โดยการเดินจากวัดโพธิ์บางโอมาประมาณ 700 เมตร วัดสักน้อยมีอายุสมัยกรุงศรีอยุธยา – รัตนโกสินทร์ ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าจะมีความสัมพันธ์กับวัดสักใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากชื่อมีความคล้ายคลึงกันและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

วัดสักน้อยนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่น่าสนใจในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเป็นวัดร้าง เหลือแต่วิหารเก่าชำรุด วิหารวัดสักน้อยมีอายุประมาณ 100 กว่าปี เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร วางตัวตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานอาคารเป็นฐานบัวแอ่นโค้งเล็กน้อย ผนังด้านหน้าเจาะช่องประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 บาน ผนังด้านข้างเจาะช่องหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านละ 5 บาน ผนังด้านหลังก่อทึบ โครงหลังคาเครื่องไม้มุงด้วยกระเบื้องดินขอ ปัจจุบันหลังคาผุพังหมดแล้ว มีต้นไทรและเถาวัลย์ปกคลุมไปทั่ว สภาพวิหารทรุดโทรมมาก ไม่มีรูปแบบศิลปกรรมเหลืออยู่ มีต้นไทรและเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมไปทั่ว ปัจจุบันถือเป็นศาสนสมบัติของกรมการศาสนา แม้จะเป็นวัดร้างและชำรุดแต่ก็สามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาลักษณะของวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา-รัตนโกสินทร์ ได้เป็นอย่างดี เพราะยังมีเค้าความงามของเดิมอยู่จนผู้มาเยือนต่างเสียดายและนึกถึงวันเวลาที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเช่นที่วัดสักน้อยไปปรากฏในพระราชนิพนธ์นิราศพระประธมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ภายในวัดยังคงประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในวิหารให้ผู้มาเยือนได้สักการะ

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมมาปั่นจักรยานชมหรือถ่ายรูปตัววิหารที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรและเถาวัลย์ซึ่งสร้างความแปลกตาแก่ผู้พบเห็น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยติดต่อเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บางโอโทร. 02-4475831
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ตลาดน้ำบางคูเวียง
ตลาดน้ำบางคูเวียง ตั้งอยู่ระหว่างวัดสองวัดนั้นคือ วัดโบสถ์บน กับวัดโพธิ์เอน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเยี่ยมตลาดน้ำบางคูเวียง สร้างความปลาบปลื้มและปีติยินดีแก่พ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้านในละแวกนี้เป็นอย่างยิ่ง ตลาดน้ำบางคูเวียง มีช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. แม้ว่าตลาดแห่งนี้จะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าตลาด...
วัดพระนอน
ถึงแม้ว่าชื่อวัดอาจจะสับสนได้กับวัดราษฎร์ประคองธรรม ซึ่งมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่เช่นกัน แต่วัดพระนอนเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระนอน หรือพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ภายในตัวอุโบสถเช่นกัน วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแม่นาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2388 ชาวบ้านในชุมชนถือเอาเหตุผลที่วัดนี้มีพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่เดิมจึงได้ขนาน นามว่า วัดพระนอน ตราบจนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ต...
คลองขนมหวาน
คลองขนมหวานแห่งนี้ เป็นคลองสายหนึ่งที่แยกย่อยมาจากแม่น้ำลัดเกร็ดในอดีต ชาวบ้านในบริเวณนี้ ปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมาก และจากการที่มีต้นตาลมากนั่นเองเป็นผลให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ในการนำจาวตาลมาเชื่อม เพื่อใช้เป็นของหวานในงานต่างๆ ตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อน ต่อมาได้มีการพัฒนา และประยุกต์ ทำเป็นขนมไทยประเภทต่างๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ โดยฝีมือการทำขนมไทยของคนในละแวกนี้ก็เป็นที่เลื่องชื่อมาก ในปัจจุบั...
วัดชลอ
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น กล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดชลอ ส่วนอีกตำนานหนึ่งนั้นกล่าวไว้ว่า เมื่อประมาณพุทธศักราช 2021 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จ ทางชลมารคมาตามลำน้ำเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดนนทบุรี เรื่อยมาทางคลอง "ลัด" (ปัจจุบันเรียกว่า "คลองบางกรวย") ทรงทอดพระเนตร 2 ฟากคลองซึ่งในเวลาน...
วัดแก้วฟ้า
วัดแก้วฟ้า เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 45 หมู่ 5 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จากหลักฐานทางเอกสารกล่าวว่า สร้างสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 16 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2091-2111) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างชื่อ วัดแก้วฟ้า ตรงกับพระนามของพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ ๑๔ คือ สมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้า (พระยอดฟ้า) (พ.ศ. 2090-2091) ซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจั...
ตลาดน้ำพิมลราช
มีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง
วัดกระโจมทอง
วัดกระโจมทอง อยู่ เลขที่15/2 หมู่ 2 บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 วัดแห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ .1910 ในช่วงยุคสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ร่วมสมัยกับวัดปรางค์หลวงที่อำเภอบางใหญ่ และมีตำนานเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเช่นเดียวกัน กล่าวคือ แต่เดิม ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งกระโจมที่ประทับของสมเด็จพระเจ้...
วัดบางอ้อยช้าง
วัดบางอ้อยช้าง ตั้งอยู่ที่ 79 บ้านบางอ้อยช้าง คลองบางกอกน้อย ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 29 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรีเดิมในสมัยอยุธยาชุมชน "บางอ้อยช้าง" แห่งนี้เคยมีต้นอ้อยช้างอยู่มาก จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลและชื่อวัด ต้นอ้อยช้างต่างจากต้นอ้อยธรรมดาเนื่องจากเป็นต้นไม้ยืนต้นมีใบคล้ายใบโพธิ์ มีกิ่งเป็นชั้นๆ เป็นไม้เนื้ออ่อนคล้ายต้นงิ้ว มีรสหวานเจือรสฝาด เป็นที่ชื่นชอบของช้าง ช้างจะกินเป็นทั้งอาหา...

โรงแรมใกล้เคียง


ริเวอร์ไรน์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ คะแนน : 7.8   รีวิว : 414
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ตัวเมืองนนทบุรี ริเวอร์ไรน์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพั...
           
วัลลิสุต โฮเต็ล คะแนน : 7.9   รีวิว : 91
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
วัลลิสุต โฮเต็ล อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน นนทบุรี โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท เจ้าหน้าที่ที่...
           
เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท คะแนน : 8.7   รีวิว : 5
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน นนทบุรี ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพั...
           
โรงแรมนนทบุรี พาเลซ คะแนน : 6.7   รีวิว : 57
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
โรงแรมนนทบุรี พาเลซ เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน นนทบุรี ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย เชิญใช้บริการ รูมเซอร์วิส ห้องประชุม...