ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวนนทบุรี > อำเภอบางกรวย > วัดเกาะพญาเจ่งวัดเกาะพญาเจ่ง

- บางกรวย นนทบุรี -
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

เดิมชื่อวัดเกาะบางพูด หรือ วัดเกาะรามัญ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2318 โดยพญาเจ่ง อดีตแม่ทัพมอญที่อพยพจากพม่ามาอยู่เมืองไทยและพาไพร่พลเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทย ณ ที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี 2317 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2330 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 พญาเจ่งได้ช่วยไทยรบพม่าจนมีความดีความชอบมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยณรงค์ ต่อมาบุตรชายคนโตที่ชื่อทอเรียะ ก็ได้รับพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธาเช่นกัน ท่านได้สร้างวัดนี้ต่อจากบิดา และถึงแก่อสัญกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยท่านเป็นต้นสกุล "คชเสนี"

วัดเกาะพญาเจ่งเป็นวัดเก่าแก่ในอาณาบริเวณชุมชนชาวมอญขนาดเล็ก มีจุดเด่นคือพระอุโบสถสถาปัตยกรรมต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รอบอุโบสถมีซุ้มสีมาทรงโกฏิ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานยื่นพระบาทออกนอกโลง ตามคติความเชื่อของชาวรามัญ ซึ่งมีตำนานเล่าว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายได้หอบพระสรีระของพระพุทธองค์ด้วยผ้าขาวและสำลี 500 ชั้นแล้ว ได้นำขึ้นจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงแต่ไม่อาจจุดไฟให้ติดได้ จนกระทั่งพระกัสสปะมหาเถระน้อมกายกราบพระสรีระ พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระมหากัสสปะเห็นพระพุทธบาทยื่นออกมาจากโลงทอง ข้างในตัวอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกซึ่งเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่งดงามมาก และเพิ่งได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร พระอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่งปัจจุบันถือเป็นเขตโบราณสถาน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินเมื่อ พ.ศ. 2541

นอกจากนี้ในวัดเกาะพญาเจ่งยังมีสถูปพระบรมราชานุสรณ์แห่งความอาลัยรักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือ "พระนางเรือล่ม" พระอัครมเหสีในพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอิน เรือพระที่นั่งล่มใกล้กับวัดเกาะแห่งนี้
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม
ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรมตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์-ตลาดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ารอบบริเวณวัดและเกาะเกร็ดได้มีโอกาสนำสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้ง ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่หนึ่งอีกด้วยลักษณะของตลาดเป็นเรือนแพ ไม่มีเรือแม่ค้าลอยลำมาขายเหมือนตลาดน้ำอื่น ๆ ภายในบริเวณตลาด มีร้านอาหารคาวหวานที่เลื่องชื่อมากมาย เช่น เรือไอศครีมแสนอร่อย...
คลองขนมหวาน
คลองขนมหวานแห่งนี้ เป็นคลองสายหนึ่งที่แยกย่อยมาจากแม่น้ำลัดเกร็ดในอดีต ชาวบ้านในบริเวณนี้ ปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมาก และจากการที่มีต้นตาลมากนั่นเองเป็นผลให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ในการนำจาวตาลมาเชื่อม เพื่อใช้เป็นของหวานในงานต่างๆ ตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อน ต่อมาได้มีการพัฒนา และประยุกต์ ทำเป็นขนมไทยประเภทต่างๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ โดยฝีมือการทำขนมไทยของคนในละแวกนี้ก็เป็นที่เลื่องชื่อมาก ในปัจจุบั...
วัดเพลง
โบราณสถานวัดเพลง เป็นวัดร้างอันตั้งอยู่ริมคลองวัดสักใหญ่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นวัดร้างตั้งทิ้งอยู่กลางสวนผลไม้ มีโบสถ์ขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูน มีลวดลายปูนปั้นตกแต่งอย่างสวยงาม บ้างก็หลุดร่วงหักพังตามสภาพ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมผนังพระอุโบสถอยู่หนาแน่น แต่วัดนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์และศิลปกรรมสมัยอยุธยาที่น่าสนใจในจังหวัดนนทบุรีวัดเพลงร้างนั้นเดิมมีชื่อว่า วัดทองเพลงหรือวัดเพรงสร...
วัดสักใหญ่
เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นโดยพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับบรรพบุรุษในท้องถิ่นนี้ จัดสร้างวัดสักใหญ่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2317 วัดสักใหญ่มีคำขวัญประจำวัดว่า “หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ภาพพุทธประวัติล้ำค่า อุทยานปลาน่าชม เดินทางสวนผลไม้และไม้ดอกงามตา" จากคำขวัญทำให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนพอจะทราบได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่อะไรบ้างเริ่มจากพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงของวัด หลวงพ่อสุโขทั...
วัดบางไผ่
วัดบางไผ่ พระอารามหลวง เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อวัดบางไผ่ เรียกชื่อตามท้องถิ่น และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549และได้ใช้ชื่อว่า วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) มีสภาพทั่วไปสวยงามและร่มรื่นมาก ภายในวัดประกอบไปด้วย สิ่งปลูกก่อสร้าง ถาวรวัตถุ มีพระพุทธรูปทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย และพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองเดิมทีบริเวณพื้นที่แห่...
วัดแก้วฟ้า
วัดแก้วฟ้า เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 45 หมู่ 5 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จากหลักฐานทางเอกสารกล่าวว่า สร้างสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 16 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2091-2111) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างชื่อ วัดแก้วฟ้า ตรงกับพระนามของพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ ๑๔ คือ สมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้า (พระยอดฟ้า) (พ.ศ. 2090-2091) ซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระไชยราชาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจั...
สวนเกร็ดพุทธ
สวนเกร็ดพุทธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จัดอบรมประชุมสัมมนา สถานที่ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สถานที่ปฏิบัติธรรมสงบจิตใจ แหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมหลากหลายวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปกรรม จิตรกรรม และหัตถกรรม อาหารพื้นบ้านและเครื่องดื่มสมุนไพร ชมไม้ดอกนานาพันธุ์ มีเนื้อที่ 8 ไร่ และสวนผลไม้ เดิมสวนเกร็ดพุทธเป็นเพียงที่รกร้าง แต่ด้วยความรักในธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ทำให้คุณสุมาลี แสงคำ...
วัดกระโจมทอง
วัดกระโจมทอง อยู่ เลขที่15/2 หมู่ 2 บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 วัดแห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ .1910 ในช่วงยุคสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ร่วมสมัยกับวัดปรางค์หลวงที่อำเภอบางใหญ่ และมีตำนานเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเช่นเดียวกัน กล่าวคือ แต่เดิม ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งกระโจมที่ประทับของสมเด็จพระเจ้...

โรงแรมใกล้เคียง


นนท์นที โฮมสเตย์ คะแนน : 6.8   รีวิว : 6
  โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ นนท์นที โฮมสเตย์ เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ นนทบุรี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน ทางที่พักได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริการรถรับ-ส่งถึงสนา...
           
เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท คะแนน : 8.7   รีวิว : 5
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
เรือนพฤกษา บูติค รีสอร์ท ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน นนทบุรี ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพั...
           
เบด บาย ครูซ แอท สามัคคี ติวานนท์ คะแนน : 6.9   รีวิว : 15
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
เบด บาย ครูซ แอท สามัคคี ติวานนท์ ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน นนทบุรี ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ ...
           
วัลลิสุต โฮเต็ล คะแนน : 7.9   รีวิว : 91
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
วัลลิสุต โฮเต็ล อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน นนทบุรี โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท เจ้าหน้าที่ที่...