ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวกรุงเทพ > เขตจตุจักร > พิพิธภัณฑ์อัยการไทยพิพิธภัณฑ์อัยการไทย

ตั้งอยู่ชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์อัยการไทยตั้งอยู่ชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดแสดงเรื่องราววิวัฒนาการของสถาบันอัยการไทยที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมหนังสือกฎหมายโบราณ และข้าวของเครื่องใช้ของอัยการที่รวบรวมจากสำนักอัยการจังหวัดต่าง ๆรวมถึง สำนวนคดีประวัติศาสตร์เช่น คดี 6 ตุลา 19, คดีเชอรี่ แอน เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์อัยการไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2536 ซึ่งตรงกับงานวันครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่จัดเก็บและรวบรวมสิ่งของมีค่าจากสำนักอัยการทั่วประเทศตั้งแต่สมัยโบราณ
สำหรับแนวคิดในการออกแบบห้องพิพิธภัณฑ์นั้น จะเน้นแสดงถึงความเป็นไทยทั้งการตกแต่งที่ใช้ลายไทย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บ นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศแห่งความเงียบสงบสื่อความรู้สึกได้ถึงความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเกิดความเคารพต่อสถานที่ ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง คือ ส่วนพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระบิดาแห่งอัยการไทย ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมีมุมนิทรรศการจำลองโต๊ะทำงานของอัยการสมัยโบราณและสมุดสารบบคดีรวมทั้งครุภัณฑ์และข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีตู้จัดแสดงครุย 3 สมัยด้วยกันตั้งแต่เสื้อเนติบัณฑิตรุ่นแรกปี พ.ศ.2440 จนถึงสมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2479 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนนี้์ยังรวมถึงห้องบรรพอัยการและห้องพระโบราณด้วย
ส่วนที่สอง คือ ส่วนห้องสมุดกฎหมายโบราณ ได้รวบรวมและจัดเก็บหนังสือกฎหมายหายากจำนวนกว่า 25,000 เล่ม แยกไว้เป็นตู้ ได้แก่ ตู้รวมพระนิพนธ์ของพระบิดากฎหมายไทย (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์), ตู้แสดงวิวัฒนาการการพิมพ์กฎหมายตรา 3 ดวงเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหนังสือกฎหมายเก่าซึ่งได้รวบรวมไว้เฉพาะที่นี่ เช่น หนังสือสมุดคู่มือหมอกฎหมาย ฯลฯ
ส่วนที่สาม คือ ส่วนเอกสารจดหมายเหตุอัยการ ซึ่งรวบรวมไว้กว่า 25,000 แผ่น ตั้งแต่สมัยกรมอัยการขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น เอกสารสัญญาค้าทาส พ.ศ.2426, เอกสารโบราณประกอบด้วยกฎหมายตรา 3 ดวง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสำนวนคดีโบราณที่สำคัญอีกหลายคดี เช่น คดีแชร์แม่ชม้อย, คดี 6 ตุลา ฯลฯ
พิพิธภัณฑ์อัยการไทยเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมสมบัติทางนิติศาสตร์ล้ำค่าของชาติเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าชมและค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกวันในเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 2541 2951
   เว็บไซต์ :
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


หอเกียรติภูมิรถไฟ
หอเกียรติภูมิรถไฟตั้งอยู่ทางส่วนทิศเหนือของสวนจตุจักร ใกล้บริเวณจอดรถลานเอนกประสงค์ เป็นอาคารเก่าของการรถไฟสร้างขึ้นเมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว ตัวอาคารเดิมเป็นโรงซ่อมบำรุงรถจักรไอน้ำซึ่งถูกยกเลิกไปตั้งแต่สมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามต่อมาถูกนำมาเปลี่ยนเป็น "พิพิธภัณฑ์รถไฟ" เพื่อใช้เป็นที่เก็บขบวนรถไฟพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และหัวรถจักรประวัติศาสตร์ที่สำคัญบางคัน แต่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้า...
MOCA BANGKOK
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย อาคารทรงเหลี่ยมตั้งตระหง่านอยู่บน ถ.วิภาวดีรังสิต ( Local Road ) ซึ่งออกแบบโดยฝีมือสถาปนิกไทย เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับศิลปะที่มีความเป็นไทย ตัวอาคารถูกสร้างให้เสมือนการนำหินแกรนิตทั้งก้อน มาแกะสลักด้วยความปราณีตเป็นลายก้านมะลิ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อเดินเข้าสู่ภายในจะพบกับแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านลวดลายฉลุสะท้อนอยู่ทั่วทั้งอาคารสีขาวสะอาดตา โดดเด่นด้วย...
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถนนกำแพงเพชร 3 มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ บริเวณอุทยานประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนแนะนำเกี่ยวกับอุทยานผีเสื้อและแมลงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส 2. ห้องมินิเธียเตอร์จัดฉายวิดีทัศน์เรื่องแมลงกับระบบนิเวศ 3. บริเวณนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของผีเสื้อและแมลง 4. ตัวอาคารส่วนที่เป็นกรงมีพื้นที่ 1,168 ตารางเม...
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2483โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่สาธารณชนในตอนแรก สร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว แต่ต่อมาในปีพ.ศ.2516 ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากรัฐบาลแคนาดา จึงได้ปรับปรุงอาคารใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นภายในอาคารจะมีการจัดแสดงพันธุ์ปลาน...
พิพิธภัณฑ์ดิน
พิพิธภัณฑ์ดิน ตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เมื่อวันครบรอบ 43 ปีของกรมพัฒนาที่ดิน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ดินที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และทันสมัยสมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชียภายในพิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ จัดแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน การแสดงเครื่องมือเค...
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานทางศิลปะไทยร่วมสมัย ผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ล้วนเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวเมืองฟรอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านศิลปะตะวันตกตามหลักกายวิภาคศาสตร์ให้แก่ลูกศิษย์ อันก่อให้เกิดเป็นงานศิลปะไทยร่วมสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าประเทศไทยเป็นชาติที่เป็นอารยะงานทัศนศิลป์ที่จัดแสดงทุกๆผลงานถือเป็นงานระดับชั้นครูทั้ง...
สวนโมกข์กรุงเทพ
สวนโมกข์กรุงเทพฯ หรือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ตั้งอยู่ที่ สวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ บริเวณมุมตะวันออกเฉียงเหนือของสวนจตุจักร ตั้งอยู่เยื้อง กับปั๊มน้ำมันปตท. โดยจัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบพระบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอนุญาตให้จัดสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นอาคารปูน 3 ชั้น อยู่ริมสระน้ำและสวนกิจกรรมลานธร...
ตลาดนัดสวนจตุจักร
ตลาดนัดสวนจตุจักร ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แหล่งช็อปอันดับต้นๆของคนกรุงเทพฯ ในวันหยุดภายในตลาดนัดจตุจักรมีจำนวนแผงค้าขายทั้งหมดมากกว่า 8,000 แผงค้าโดยแบ่งเป็น 27 โครงการมีสินค้าทุกประเภทและหลากหลายให้เลือกซื้อมากมายจึงเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัย แบ่งเป็น 8 ประเภทสินค้าหลักๆได้แก่ผักและผลไม้เสื้อผ้าทั้งมือหนึ่งและมือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ดอาหารปรุงอาหารสำเร็จรูปอาหารสดเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิคสินค้าพื้นเมือง ...

โรงแรมใกล้เคียง


ฟลอรัลไชร์ รีสอร์ท คะแนน : 7.4   รีวิว : 2017
โรงแรม กรุงเทพ, ประเทศไทย
ฟลอรัลไชร์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่าน สนามบินสุวรรณภูมิ/บางนา ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน พนักงานต้อนรับ รูมเซอร์วิส ร้านอาหาร พ...
           
ไฟฟ์อีเลเว่นคอร์ตแอนด์คอนโด คะแนน : 4.7   รีวิว : 2
  โรงแรม กรุงเทพ, ประเทศไทย
ไฟฟ์อีเลเว่นคอร์ตแอนด์คอนโด ที่พักระดับ 2.5 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน กรุงเทพ ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำ...
           
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท คะแนน : 8.7   รีวิว : 442
โรงแรม กรุงเทพ, ประเทศไทย
โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน กรุงเทพ ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวยสะดวกของโรงแรมแห่งนี้ได้เ...
           
โฮเต็ล เดอ บางกอก คะแนน : 7.6   รีวิว : 1427
โรงแรม กรุงเทพ, ประเทศไทย
โฮเต็ล เดอ บางกอก อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน กรุงเทพ โรงแรมแห่งนี้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย พร้อมให้คุณได้สัมผัสช่วงเวลาแสนวิเศษตลอดการเข้าพัก คุณสามารถพบบริการต่างๆ เช่น ฟรี Wi-F...