ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวเพชรบุรี > อำเภอชะอำ > ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ชะอำ เพชรบุรี 76120
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำเป็นศูนย์นิทรรศการในอาคารคุ้มเกล้า จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ภาพถ่ายในอดีต และการจำลองแบบบ้านหลังแรกของเกษตรกรที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่หุบกระพง เครื่องจักรการเกษตร และกังหันน้ำชัยพัฒนาและยังสามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตของชาวบ้านหุบกระพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่างแห่งแรก มีทั้งการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ การเลี้ยงโคนม เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. สำหรับหมู่คณะที่ต้องการเยี่ยมชมโครงการกรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า และยังมีห้องประชุมสัมมนา บ้านพักบริการสำหรับผู้ที่ต้องการจะจัดประชุมสัมมนา ปิดวันอาทิตย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 3247 1543, 0 3247 1100

ในโครงการฯ ประกอบด้วยนิทรรศการภายในอาคารคุ้มเกล้าสหกรณ์และอาคารนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจที่หุบกะพง

นอกจากการเดินชมกิจกรรมนิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงแล้ว ในพื้นที่หมู่บ้านหุบกะพงยังมีศูนย์เรียนรู้ จากแปลงสาธิตการเกษตรของจริงทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 6 ศูนย์เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย

1. ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่ง ของ นายตี๋ คล่องแคล่ว

เกษตรกรในยุคบุกเบิก อยู่ในกลุ่มแรกที่เริ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 มีภูมิความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากนักวิชาการอิสราเอล บวกกับความขยันขันแข็ง ทำให้เขาประสบความสำเร็จ สามารถสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคงจวบจนถึงปัจจุบัน

2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน ของนายออด พรมรักษา

เกษตรกรตัวอย่างที่สร้างฐานะได้จากการพยายามศึกษาข้อมูลในเรื่องการเลี้ยงโคขุนอย่างจริงจัง เริ่มจากการเลี้ยงวัวพันธุ์อเมริกัน-บราห์มั่น 5 ตัว ผ่านไป 5 ปี ปัจจุบันเพิ่มทวีขึ้นเป็น 400 ตัว และสามารถคิดค้นสูตรอาคารโคขุนเป็นสูตรเฉพาะของตัวเอง กลายเป็นอาหารชั้นเลิศที่สามารถขุนวัวให้โตเร็ว และได้เนื้อดี

3. ศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดภัย ของนายสด นิจก

อีกหนึ่งเกษตรกรรุ่นแรก ได้รับพระราชทานบ้านมุงหญ้าคาพร้อมที่ดินทำกินอีก 18 ไร่ ปัจจุบันได้มีการปรับสภาพให้เป็นไร่ต้นหอม ผักชี ปลูกหมุนเวียนกันไป มีช่วงระยะเวลา 45 วัน และงดฉีดยาและสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว 10 วัน เพื่อไม่ให้มีสารตกค้างในผักก่อนจะถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วน ยังใช้สำหรับปลูกพืชสวน พืชไร่ ส่วนที่เหลือขุดสระไว้เก็บกักน้ำ เพื่อใช้ยามหน้าแล้ง นับเป็นตัวอย่างของการทำการเกษตรที่สามารถใช้พื้นที่ทุกส่วนได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

4. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม ของนายดำเนิน เทียนชัย

เกษตรกรตัวอย่าง ผู้เปลี่ยนอาชีพจากการทำนา หันมายึดอาชีพเลี้ยงโคนมเพียงรายเดียวของหมู่บ้านหุบกะพง กิจวัตรประจำวันที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่เช้ามืด รีดนมวัว ให้อาหาร ตัดหญ้ามาเลี้ยงวัว ดูแลสุขภาพของวัว ซึ่งเขาทุกกิจกรรมด้วย ความสุข และภาคภูมิใจในอาชีพนี้

5. ศูนย์เรียนรู้ป่านศรนารายณ์ ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

การทำผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีชาวหุบกะพง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการทำหัตถกรรมป่านศรนารายณ์ พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนมาให้คำแนะนำถึงวิธีการนำเส้นใยของป่านศรนารายณ์มาสร้างสรรค์ให้เป็นกระเป๋า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับ ชาวหุบกะพง มายาวนานจนถึงปัจจุบัน

6. ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ของนางปิ่นรัตน์ ตันหยง

อาชีพเสริมของกลุ่มแม่บ้านหุบกะพงผ่านการระดมความคิดและร่วมกันผลิตสินค้า ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภายในครัวเรือน อาทิ น้ำยาล้างจาน ครีมอาบน้ำ แชมพู ยาสระผม และอีกหลายผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายภายในชุมชน และโรงแรมชื่อดังในอำเภอชะอำทุกขั้นตอนในการผลิตมีความพิถีพิถัน สะอาดและปลอดภัย ผ่านการรับรองโดยได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน มผช. และสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

ทั้งนี้ทั้งนั้นนักท่องเที่ยวสามารถซื้อผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์และหญ้าแฝก เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า ตะกร้า ผลไม้อบแห้ง ได้ที่ ศูนย์ศิลปาชีพป่านศรนารายณ์หุบกะพง เปิดให้ชมและเลือกซื้อทุกวันเว้นวันอังคาร เวลา 09.00-17.00 น.
   เว็บไซต์ :
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ชะอำเมจิกโชว์
การแสดงมายากล เปิดแสดงทุกวัน เวลา 20.00 น. ณ โรงละครดิน ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081 696 6921, 083 808 1094
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
ห่างจากกรุงเทพฯ ไปเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ด้วยเชื่อกันว่า ที่นี่คือต้นกำเนิดเรื่องราววรรณกรรมพื้นบ้าน ซึ่งกลายเป็นที่มาของวรรณคดีเรื่อง “สังข์ทอง”เทือกเขานางพันธุรัตน์ หรือเขาเจ้าลายใหญ่ ณ จ.เพชรบุรีเทือกเขานางพันธุรัตน์ในวรรณคดีกล่าวไว้ว่า นางพันธุรัตเป็นยักษ์รับพระสังข์มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยนางและบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์ วันหนึ่...
สวนน้ำซาโตรินี่ วอเตอร์ แฟนตาซี
ซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี (Santorini Water Fantasy) สวนน้ำระบบดิจิตอลแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย และกล่าวได้ว่าทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้รวบรวมแรงบันดาลใจใหม่ๆ ของความสนุกไว้เต็มรูปแบบ ผสานความสุขและความสนุกที่หลากหลายสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นระดับมาตรฐานสากลติดอันดับท็อป 3 ของโลก พร้อมเติมเต็มความสนุกให้กับวันพักผ่อนของทุกคน อีกทั้งมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับสากล โดยมีการจัดอบรมหลัก...
เดอะ เวเนเซีย
เดอะเวเนเซีย หัวหิน ศูนย์การค้า The VeneziaHuaHinได้แรงบันดาลใจมาจาก มนต์เสน่ห์ของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หรือเมืองแห่งสายน้ำเวนิสอันเลื่องชื่อ เมืองเวนิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใช้การคมนาคมทางน้ำที่มีการใช้คลองเพื่อ สัญจรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีอาคาร ร้านค้าและบ้านเมืองที่มีปฏิมากรรมที่สวยงามตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลอง เช่นเดียวกันเมืองหัวหินของเมืองไทย ที่มีคำกล่าวไว้ว่า หัวหินไม่เคยสิ้นมนต์เส...
สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 ในการนี้ได้มีพระราชกระแสว่า เดิมบริเวณพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเคยมีความอุดมสมบูรณ์ มาก มีน้ำตกและลำธารไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลับเสื่อมโทรมปริมาณ น้ำฝนลดน้อยลงทุกปีและไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกรงว่าพื้นที่นี้จะแ...
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หากใครไปที่จังหวัดเพชรบุรี ต้องรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญ คือหาดเจ้าสำราญ โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นชายหาด ที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ มาแต่สมัยโบราณหรือประมาณ 400 ปีมาแล้ว โดย มีประวัติเล่ากันมาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคย เสด็จมาที่นี่ พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัย ในความงาม ของหาดนี้มาก ทรงประทับแรม อยู่เป็นแรมปี จน ชาวบ้าน เรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าส...
วัดเนรัญชราราม
วัดเนรัญชรารามตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณด้านทิศเหนือของหาดชะอำ ชื่อวัด เนรัญชราราม ได้รับการตั้งให้สอด คล้องกับ ชื่อวังมฤคทายวันซึ่งสร้างโดยรัชกาลที่ 6ตามเรื่องราวในพุทธประวัติเกี่ยวกับแม่น้ำเนรัญชราและ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สิ่งสำคัญที่น่าสนใจในวัดได้แก่ พระอุโบสถลักษณะทรงอินเดีย ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นใน ประเทศไทย เป็นพระอุโบสถที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 พระประธานในพระอุโบสถ คือ หลวงพ่อทอง สร้างเมื่อปี 2478 เป็นพระพุทธรูป...

โรงแรมใกล้เคียง


โรงแรมเพชรเกษม คะแนน : 7.3   รีวิว : 40
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ เพชรบุรี โรงแรมเพชรเกษม นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรงถึงหน้าประตูคุณ ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ สิ่งอำนวยความสะด...
           
หรรษาคาซัวรีนา ชะอำรีสอร์ท คะแนน : 6.5   รีวิว : 19
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
หรรษาคาซัวรีนา ชะอำรีสอร์ท ที่พักระดับ 4 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน เพชรบุรี โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่า...
           
นานา รีสอร์ท แอนด์ สปา คะแนน : 7.8   รีวิว : 58
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
นานา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักระดับ 4 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน เพชรบุรี ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวยสะด...
           
โรงแรมสวิสพาลาซโซ่ คะแนน : 8.6   รีวิว : 26
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
โรงแรมสวิสพาลาซโซ่ เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน เพชรบุรี ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทา...