ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวเพชรบุรี > อำเภอชะอำ > สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทราย

ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชะอำ เพชรบุรี 76120
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 ในการนี้ได้มีพระราชกระแสว่า เดิมบริเวณพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเคยมีความอุดมสมบูรณ์ มาก มีน้ำตกและลำธารไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลับเสื่อมโทรมปริมาณ น้ำฝนลดน้อยลงทุกปีและไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกรงว่าพื้นที่นี้จะแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทราย จึงทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวประมาณ 15,880 ไร่ ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา ด้านเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และทรงมีพระราช ดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ให้เร่งขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะ เนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์ พื้นเพดั้งเดิมให้สามารถนำไปปล่อยให้ใช้ชีวิตกลับคืนสู่สภาพป่าดั้งเดิมต่อไป จากพระราชดำริดังกล่าว กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายพระราม 6) และหน่วยราชการอื่นๆ อีกหลายฝ่ายได้เข้าร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้กองอนุรักษ์ สัตว์ป่าจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นบริเวณเขาเตาปูน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา

สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายมีพื้นที่ 300 ไร่โดยลักษณะภูมิประเทศบริเวณสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายเดิมเป็นลักษณะของป่าเสื่อมโทรม และมีภูมิอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 55 มิลลิเมตร ส่วนข้อมูลทางธรณีวิทยานั้น พื้นที่สภาพโดยทั่วไปเป็นหินแกรนิตไนต์เนื้อหยาบ ดินส่วนใหญ่ เป็นดินปนทราย สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายประกอบด้วยพรรณไม้ต่างๆ ที่ฟื้นตัวและปลูกเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้แดง , ประดู่ , สาธร , มะค่าแต้ ,ติ้ว , แต้ว , จิก , ไผ่รวกฯลฯ ส่วนทรัพยากรสัตว์ป่าได้แก่ ไก่ป่า , นกชนิดต่างๆ เช่น นกกางเขนบ้าน , นกกางเขนดง , นกกระแตแต้แว๊ด เป็นต้น

บริเวณโดยรอบสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายประกอบด้วยหมู่บ้านมุสลิมและหมู่บ้านไทยพุทธ อยู่รวมกัน สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสามพระยา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การเดินทางไปยังสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายหากเดินทางจากกรุงเทพฯ.ไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย สามารถ เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทาง จากกรุงเทพฯ. ใช้ถนนสายพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) หรือสายพุทธมลฑล ไปบรรจบกับถนนเพชรเกษม ที่สามแยกวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี ช้เส้นทางชะอำ-หัวหิน ผ่านค่ายพระรามหก ? ค่ายนเรศวร แล้วเลี้ยวขวาที่หลักกิโลเมตร 220 เข้าถนน จอมพล ผ่านวัดห้วยทรายใต้ ประมาณ 4 กม. จะถึงตัวสถานีฯ. สำหรับผู้ที่จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง จะมีรถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ทุกๆ 30 นาที ไปลงที่อำเภอชะอำหรืออำเภอหัวหิน แล้วเช่าเหมารถเข้าไปยังสถานีฯ. สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทรายเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 3259 3252, 08 9551 3606
   เว็บไซต์ :
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ชะอำเมจิกโชว์
การแสดงมายากล เปิดแสดงทุกวัน เวลา 20.00 น. ณ โรงละครดิน ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081 696 6921, 083 808 1094
วัดเนรัญชราราม
วัดเนรัญชรารามตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณด้านทิศเหนือของหาดชะอำ ชื่อวัด เนรัญชราราม ได้รับการตั้งให้สอด คล้องกับ ชื่อวังมฤคทายวันซึ่งสร้างโดยรัชกาลที่ 6ตามเรื่องราวในพุทธประวัติเกี่ยวกับแม่น้ำเนรัญชราและ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สิ่งสำคัญที่น่าสนใจในวัดได้แก่ พระอุโบสถลักษณะทรงอินเดีย ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นใน ประเทศไทย เป็นพระอุโบสถที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 พระประธานในพระอุโบสถ คือ หลวงพ่อทอง สร้างเมื่อปี 2478 เป็นพระพุทธรูป...
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
ห่างจากกรุงเทพฯ ไปเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ด้วยเชื่อกันว่า ที่นี่คือต้นกำเนิดเรื่องราววรรณกรรมพื้นบ้าน ซึ่งกลายเป็นที่มาของวรรณคดีเรื่อง “สังข์ทอง”เทือกเขานางพันธุรัตน์ หรือเขาเจ้าลายใหญ่ ณ จ.เพชรบุรีเทือกเขานางพันธุรัตน์ในวรรณคดีกล่าวไว้ว่า นางพันธุรัตเป็นยักษ์รับพระสังข์มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยนางและบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์ วันหนึ่...
สวนน้ำซาโตรินี่ วอเตอร์ แฟนตาซี
ซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี (Santorini Water Fantasy) สวนน้ำระบบดิจิตอลแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย และกล่าวได้ว่าทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้รวบรวมแรงบันดาลใจใหม่ๆ ของความสนุกไว้เต็มรูปแบบ ผสานความสุขและความสนุกที่หลากหลายสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นระดับมาตรฐานสากลติดอันดับท็อป 3 ของโลก พร้อมเติมเต็มความสนุกให้กับวันพักผ่อนของทุกคน อีกทั้งมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับสากล โดยมีการจัดอบรมหลัก...
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนที่สนใจศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยจัดทำเป็นศูนย์นิทรรศการในอาคารคุ้มเกล้า จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ภาพถ่ายในอดีต และการจำลองแบบบ้านหลังแรกของเกษตรกรที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่หุบกระพง เครื่องจักรการเกษตร และกังหันน้ำชัยพัฒนาและยังสามารถเยี่ยม...
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หากใครไปที่จังหวัดเพชรบุรี ต้องรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญ คือหาดเจ้าสำราญ โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นชายหาด ที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ มาแต่สมัยโบราณหรือประมาณ 400 ปีมาแล้ว โดย มีประวัติเล่ากันมาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคย เสด็จมาที่นี่ พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัย ในความงาม ของหาดนี้มาก ทรงประทับแรม อยู่เป็นแรมปี จน ชาวบ้าน เรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าส...
เดอะ เวเนเซีย
เดอะเวเนเซีย หัวหิน ศูนย์การค้า The VeneziaHuaHinได้แรงบันดาลใจมาจาก มนต์เสน่ห์ของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หรือเมืองแห่งสายน้ำเวนิสอันเลื่องชื่อ เมืองเวนิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใช้การคมนาคมทางน้ำที่มีการใช้คลองเพื่อ สัญจรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีอาคาร ร้านค้าและบ้านเมืองที่มีปฏิมากรรมที่สวยงามตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลอง เช่นเดียวกันเมืองหัวหินของเมืองไทย ที่มีคำกล่าวไว้ว่า หัวหินไม่เคยสิ้นมนต์เส...

โรงแรมใกล้เคียง


วรวีร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา คะแนน : 8.3   รีวิว : 3
  โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
วรวีร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักระดับ 3.5 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน เพชรบุรี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน เพ...
           
โรงแรมเลอเมอร์ บาย เชซพิพลี คะแนน : 0   รีวิว : 0
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ เพชรบุรี Le Mer by Chezpipli Hotel นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรงถึงหน้าประตูคุณ ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ ที่จอดรถ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ...
           
โรงแรมสวิสพาลาซโซ่ คะแนน : 8.6   รีวิว : 26
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
โรงแรมสวิสพาลาซโซ่ เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน เพชรบุรี ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทา...
           
เพชรวารินทร์ รีสอร์ท คะแนน : 7.1   รีวิว : 27
โรงแรม เพชรบุรี, ประเทศไทย
เพชรวารินทร์ รีสอร์ท เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน เพชรบุรี ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน เพลิดเพลินไปกับ ...