ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวลพบุรี > อำเภอเมืองลพบุรี > วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน

ตำบลท่าหลวง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

วัดยาง ณ รังสี ตั้งอยู่ที่ตำบลตะลุง อำเภอเมือง ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีด้านตะวันออก ด้านหน้าติดทางหลวงสายลพบุรี-บางปะหัน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า วัดพญายาง เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีต้น ยางยักษ์ใหญ่ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ท่ามกลางดงต้นยาง สันนิษฐานว่าเดิมเป็นวัดโบราณอยู่กลางป่า น่าจะมี อายุตั้งแต่สมัยละโว้ เพราะมีประติมากรรมหินทรายประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อใหม่ถึง 2 ครั้ง เดิมเป็นวัดยางศรีสุธรรมาราม แล้วเปลี่ยนเป็นวัดยาง ณ รังสี จนถึงปัจจุบัน ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีศาลากลางเปรียญไม้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เป็นสถาปัตยกรรมแบบศาลาวัดในชนบทของภาคกลางในประเทศไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยาก ต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2531 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านจึงได้เกิดขึ้น และนับเป็นพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านแห่งแรกของประเทศไทย

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี ตั้งอยู่ที่ศาลการเปรียญ (หลังเก่า) เป็นที่จัดแสดงเรือพื้นบ้านที่เคยใช้เป็นพาหนะสัญจรทางน้ำในอดีต เพราะชาวบ้านมีชีวิตผูกพันอยู่กับแม่น้ำและเรือพื้นบ้านตลอด เรือบางชนิดก็ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น เรือหมู เรือบด เรือกระแชง เรือชะล่า เรือป๊าป เรือผีหลอก เรือพายม้า เรือมาด เรือสำปั้นหรือสามปั้น เรือเข็มหรือเรือโอ่ เรือยาว เรืออีโปง เรือเอี้ยมจุ๊น ฯลฯ มีเรือประมาณ 60 ลำ นอกจากนี้ยังมีเรือยาวลำใหญ่ซึ่งเป็นเรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอยู่ 1 ลำ คือเรือมาด เรือที่หาดูได้ยากที่สุดในประเทศไทยคือ เรือเข็ม, เรือหางเหยี่ยว, เรือชะล่า และเรืออีโปง

ศาลาการเปรียญ (หลังเก่า) ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2470 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เป็นศาลาที่มีความสวยงามได้สัดส่วนและมีคุณค่าทางศิลปะอย่างยิ่ง เมื่อปีพ.ศ. 2525 ศาลาหลังนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก วัดยาง ณ รังสีจึงได้สร้างศาลากาลเปรียญคอนกรีตขึ้นมาใหม่ และจะรื้อศาลาเก่าหลังนี้แต่ อาจารย์ภูธร ภูมะธน ขณะนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้ขอร้องให้วัดรักษาศาลาการเปรียญหลังนี้ไว้ เพราะศาลาการเปรียญที่ทำด้วยไม้สวยงามเช่นนี้นับวันจะหมดสิ้นไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ ทางวัดยาง ณ รังสี เห็นชอบและขอร้องให้หาทุนมาช่วยบูรณะซ่อมแซมศาลา ต่อมาได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยมาบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญถึง 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2529 และพ.ศ. 2531 การดำเนินการซ่อมแซมจึงแล้วเสร็จ และได้เริ่มใช้ศาลาหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านขึ้น ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาการเปรียญวัดยาง ณ รังสี เป็นศาลาไม้ทรงไทย โถงยาว 26 เมตร กว้าง 12.50 เมตร ใต้ถุนสูง หลังคาปีกนกซ้อนกัน 3 ชั้น เดิมหลังคาปีกนกมุงด้วยสังกะสีและได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเปลี่ยนเป็นมุงด้วยกระเบื้อง ส่วนพื้นที่หน้าจั่วด้านหน้าและด้านหลังของศาลาแกะสลักไม้ลายนูนปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทพารักษ์นั่งในซุ้มลายทอง สลักเป็นรูปเทพพนมประกอบลายก้านขด มีเครืื่องประดับหลังคาเป็นช่อฟ้านาคเลื้อยอย่างสวยงาม มีบันไดด้านทิศใต้และทิศตะวันตกลงศาลาท่าน้ำ

ผู้ออกแบบศาลาคือ นายปั่น แตงบู่ ช่างไม้ในหมู่บ้าน มีเรื่องเล่ากันว่าผู้ออกแบบได้จำลองรูปแบบอาคารมาจากภาพศาลาที่อยู่ในธนบัตรใบละ 1 บาท ที่พิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ 8 มาวาดลงพื้นดิน แล้วสร้างแบบจำลองโดยใช้ไม้โสนและได้ทำการขยายแบบและทำการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านที่วัดยาง ณ รังสี เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เก็บเรือพื้นบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงมรดกสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ไปเที่ยวชม

การเดินทางใช้เส้นทางสายลพบุรี-บ้านแพรก(ถนนเลียบคลองชลประทาน) ห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร มีรถประจำทางสายลพบุรี-บ้านแพรก-อยุธยาผ่านหน้าวัด วัดจะอยู่ด้านขวามือ มีรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี – บ้านแพรก ออกจากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา 05.30 – 17.30 น. โทร. 036-656390, 08-18578761
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


หอไตรวัดท่าแค
หอไตรวัดท่าแค ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแค หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยอยู่ภายในวัดท่าแค สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เก็บพระธรรมของชุมชน “ลาวหล่ม” และหนังสือสำคัญที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ตามช่วงระยะเวลาที่ทางวัดท่าแคกำหนดโดยปกติแล้วหอไตรจะสร้างเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยตั้งบนเสาสูง และตั้งอยู่ในสระน้ำเพื่อป้องกันปลวกและแมลง รวมทั้งป้องกันไฟ...
วัดตองปุ
วัดตองปุ ตั้งอยู่ ที่บ้านตองปุ หมู่ 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี บริเวณด้านหลังของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยคำว่าตองปุ แปลว่า เป็นที่รวมพลทหารที่จะไปออกรบในยามสงคราม วัดตองปุนับว่าเป็นวัดมอญที่เก่าแก่วัดหนึ่งของเมืองลพบุรี นิกายมหานิกาย ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด แต่ได้สันนิษฐานว่าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี ช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นครองราชย์ ลักษณะของศิลปกรรมที่พบ ส่...
อ่างซับเหล็ก
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ได้ชื่อว่าเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง อยู่ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร อ่างซับเหล็กเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณ ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงโปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาเลียนเป็นผู้วางท่อส่งน้ำจากอ่างซับเหล็กนำมาใช้ในเขตพระราชฐานอ่างซับเหล็กมีเนื้อที่ประมาณ 1,760 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2497 สมัยจอมพล ป. พิบูล...
พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ตั้งอยู่ภายในวัดเชิงท่า (ลพบุรี) ตั้งอยู่ในตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 ป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศาสนา ศิลปกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี อันเป็นสมบัติเก่าแก่ของวัดเชิงท่าบ้าง และเป็นสมบัติส่วนตัวของท่าน พระครูโสภณธรรมรัตบ้าง ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้ชื่นชมกับงานศิลปกรรมที่งดงาม รวมทั้งได้รับความรู้ในเวลาเดียว...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
ตั้งอยู่ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ และนิทรรศการ ตามอาคารต่างๆ เป็นจำนวน 4 อาคาร คือ1. พระที่นั่งพิมานมงกุฎจัดแสดงหลักฐานโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่พบจากแหล่งโบราณคดีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแหล่งโบราณคดีจังหวัดลพบุรี ภายในพระที่นั่งแบ่งเป็นห้องต่างๆ ได้แก่•ห้องภาคกลางประเทศไทย พ.ศ. 800-1500 รับอิทธิพลของว...
พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว
พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลห้วยขุนราม อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 26.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500-3,000 ปี ประมาณยุคบ้านเชียงตอนปลาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ดอน ลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลูกคลื่นเชิงภูเขา มีห้วยสวนมะเดื่อเป็นทางน้ำธรรมชาติสำคัญหล่อเลี้ยงพื้นที่บริเวณนี้ การขุดค้นทางโบราณคดีดำเนินการในพื้นที่หลุมขุดค้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 3 เ...
พระปรางค์สามยอด
พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 - ประมาณ 1757) เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมือง...
สระแก้ว
สระแก้วตั้งอยู่กลางวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าที่นี่เป็นอาณาเขตของเมืองใหม่ลพบุรีสระแก้ว ถูกสร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เริ่มขุดสระในปี พ.ศ. 2481 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในย่านเมืองใหม่ลพบุรี กลางสระแก้ว มีสิ่งที่สร้างความแปลกตาให้กับผู้มาเยือนก็คือ ประติมากรรมลักษณะคล้ายเทียนขนาดยักษ์ที่ตั้งอย...

โรงแรมใกล้เคียง


เอ็มดีอาร์ โฮเต็ล คะแนน : 6.7   รีวิว : 41
โรงแรม ลพบุรี, ประเทศไทย
เอ็มดีอาร์ โฮเต็ล อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน ลพบุรี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน เจ้าหน้าที่ที่ เอ็มดีอาร์ โฮเต็ล ยินดีต้อน...
           
เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท คะแนน : 7.1   รีวิว : 333
  โรงแรม ลพบุรี, ประเทศไทย
เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน ลพบุรี ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน ทางที่พักได...
           
ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท คะแนน : 6.4   รีวิว : 235
โรงแรม ลพบุรี, ประเทศไทย
ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่าน ตัวเมืองลพบุรี ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก คุณสามารถพบบริการต่างๆ เช่น ห้องประชุม จั...
           
เรือนไม้รีสอร์ท แอนด์ สปา คะแนน : 8.4   รีวิว : 15
  โรงแรม ลพบุรี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ตัวเมืองลพบุรี เรือนไม้รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบาย...