ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวลพบุรี > อำเภอเมืองลพบุรี > วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)

ตำบลเขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือที่ชาวลพบุรีเรียกว่า วัดเขาพระงาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารตั้งอยู่ทิศตะวันตกของเชิงเขาพระงาม อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธินไปประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลเขาพระงาม วัดเขาพระงามนี้เดิมเป็นวัดร้าง สร้างมาแต่เมื่อใดไม่มีปรากฏ ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 พระอุมาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร กับพระสงฆ์อีกรูปได้ธุดงค์มาพักที่วัดนี้ เห็นว่ามีภูมิประเทศดี จึงได้สร้าง พระพุทธรูปที่เขานี้ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่มาก มีหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏภาย ในบริเวณวัดมากมาย อาทิ พระพุทธไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำพญามังกร (ถ้ำภัทราวุโธ) ซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงแบบโบราณ ซากฐานพระสถูปเจดีย์เก่าบนยอดเขา และซากกำแพงเก่าที่ปรากฏบริเวณเชิงเขา ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ในราวปี พ.ศ. 1100 ทีเดียว พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของวัด มีเนื้อที่ 99 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จรดที่ดินของกองคลังแสง 2 กรมสรรพาวุธทหารบก ทิศใต้ จรดที่ดินของราษฎร ทิศตะวันออก จรดที่ดิน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน โคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม ทิศตะวันตก จรดที่ดินของกรมสรรพาวุธกลางที่ 2 กรมสรรพาวุธทหารบก วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเชิงเขาพระงาม เดิมเป็นวัดร้างมานานจนสืบไม่ทราบประวัติ มีอุโบสถหักพังและพระพุทธรูปเป็นที่สังเกต ครั้นมาถึงเดือน 7 ข้างแรม ปี พ.ศ. 2455 ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) หลังจากท่านได้สมโภชพระประธานที่ศาลาการเปรียญที่วัดบรมนิวาสแล้วได้ออกไปรุกขมูล 3 รูป คือ ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชกวี พระครูปลัดอ่ำ พระฐิตวีโร (ทา) ได้ไปพักที่ถ้ำเขาพระงาม เห็นเป็นสถานที่สำราญดี พระครูปลัดจึงได้ปรึกษากับท่านเจ้าคุณขอลาการงานออกไปพักเพื่อหาที่วิเวกส่วนตัว ได้รับอนุญาตตามประสงค์ เดือน 8 ทุติยมาส ได้ให้พระทาคอยอยู่ที่ถ้ำ พระครูปลัดกลับเข้าไป กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งท่านเจ้าคุณ ครั้นถึงเดือน 8 ขึ้น 13 ค่ำ ได้พาพระสังกิจโจ ลำเจียก ผู้เป็นอันเตวาสิก ออกมาจำพรรษาอยู่ที่เขาพระงาม รวมเป็น ๓ รูปด้วยกัน การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2455 มาจนถึงเดือน 9 มีพระยาสมบัตยาบาล (ทรัพย์) ได้มาปฏิสังขรณ์ถ้ำถวาย คือก่อฝาผนังด้วยศิลาถือปูนซิเมนต์ มีประตู 1 หน้าต่าง 4 ลาดพื้นด้วยซิเมนต์ และปฏิสังขรณ์พระไสยาสน์ในถ้ำด้วย สิ้นเงิน 1,300 บาทเศษ และได้จารึกหน้าถ้ำบนประตูตามนามของท่านพระครูปลัดขึ้นไปว่า "ถ้ำภัทราวุโธ ร.ศ. 131" และเมื่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ ฯ มาที่วัดนี้ และได้พระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า วัดสิริจันทรนิมิตร ต่อมาได้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปี พ.ศ. 2499 วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งคือ วัดเขาพระงาม เนื่องจากภายในวัดแห่งนี้บริเวณเชิงเขาโอบล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจี ได้ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่สีขาวทั้งองค์ มีชื่อว่า "พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล" สร้างด้วยศิลปะงดงามประณีตบรรจง โดดเด่นสามารถมองเห็นในระยะไกลก่อนเข้าไปสู่บริเวณวัด ศาสนสำคัญแห่งนี้มีความร่มรื่นเหมาะต่อการนั่งวิปัสนากรรมฐาน สามารถสร้างจิตใจให้มีความสงบสุข ทำให้ประชาชนทั่วทุกสารทิศเข้ามาสักการบูชาด้วยดีตลอดมา

ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือรอยพระพุทธบาทจำลอง หล่อด้วยปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่บนหลังเขา พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อว่า พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล พระพุทธรูปไสยาสน์ในถ้ำภัทราวุโธซึ่งเป็นของเก่า พระสังกัจจายน์ หล่อด้วยปูนซีเมนต์ หน้าตักกว้าง 11 ศอก 1 คืบ สูง 3 วา พระประธานภายในพระอุโบสถ ชื่อว่า พระพุทธเพ็ชรรัตน์สุวัทนามัยมหามุนีชินสีห์วิสุทธิโสภาคย์ หล่อด้วยทองเหลือง หน้าตักกว้าง 3 ศอก 2 นิ้วฟุต สูง 3 ศอก 1 คืบ 4 นิ้วฟุตและรูปท่านเจ้าคุณเทพวรคุณ ประดิษฐานที่วิหารภังคานนท์

ท่านสามารถแวะเวียนไปสักการะเยี่ยมชมวัดได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.30 โดยการเดินทางให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ลพบุรี – โคกสำโรง) ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร จากศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อเดินทางเข้าใกล้บริเวณวัด จะแลเห็นพระพุทธรูปสีขาวเด่นตระหง่านอยู่บนเชิงเขา มีรถโดยสารประจำทางสายลพบุรี – เขาพระงาม – ศูนย์การบิน ผ่านหน้าวัด บริการระหว่างเวลา 06.00-17.00 น. ต้นทางอยู่ที่วัดพรหมาสตร์ สามารถขึ้นรถจากข้างวังนารายณ์
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์
ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ ห่างจากปรางค์แขกประมาณ 300 เมตร ทางทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สำหรับเป็นที่รับรองราชทูตที่มาเฝ้าฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เมืองลพบุรี คณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี พ.ศ.2228 ได้พำนัก ณ ที่แห่งนี้ ต่อมา Constantine Phaulkon (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ซึ่งเป็นชาวกรีกได้เข้ามารับราชการได้รับความดี ความชอบ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นถึง “เจ้าพระยาวิชาเยนทร์” และได้พระรา...
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่กลางวงเวียนเทพสตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วงเวียนพระนารายณ์ ใกล้ศาลากลางจังหวัดลพบุรี บริเวณหัวถนน นารายณ์มหาราชก่อนเข้าสู่ย่านตัวเมือง วงเวียนเทพสตรีมีลักษณะเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้มีคุณูปการณ์ต่อเมืองลพบุรี ผู้คนจึงนิยมเรียกวงเวียนดังกล่าวว่า วงเวียนพระนารายณ์ หรือ วงเวียนพระนารายณ์ม...
สระแก้ว
สระแก้วตั้งอยู่กลางวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าที่นี่เป็นอาณาเขตของเมืองใหม่ลพบุรีสระแก้ว ถูกสร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เริ่มขุดสระในปี พ.ศ. 2481 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในย่านเมืองใหม่ลพบุรี กลางสระแก้ว มีสิ่งที่สร้างความแปลกตาให้กับผู้มาเยือนก็คือ ประติมากรรมลักษณะคล้ายเทียนขนาดยักษ์ที่ตั้งอย...
เทวสถานปรางค์แขก
เทวสถานปรางค์แขก หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “ปรางค์แขก” ตั้งอยู่บริเวณแยกถนนวิชาเยนทร์กับถนนสุระสงคราม ในเขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี อยู่ใกล้กับพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15ปรางค์แขก เป็นปรางค์ที่ก่อด้วยอิฐ มีจำนวน 3 องค์ แต่ไม่มีฉนวนเชื่อมต่อกันเหมือนปรางค์สามยอด ปรางค์ทั้งสามเรียงตัวกันในแนวเหนือ – ใต้ หันหน้าไปทางทิศต...
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อันดับ 1 ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนเพทราชา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คำว่า วัดกวิศราราม แปลว่า วัดของพระเจ้าแผ่นดิน เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งมีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของลพบุรี ตามตำนานพระอารามหลวงนั้น บอกประวัติไว้แต่เพียงว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างวัดนี้ พระราชทานอุทิศถวายเป็นวิสุงคามสีมา ในการทำสังฆกรรมอุปสมบทข้าราชบริพาร เดิมชื่อ วัดขวิด ต...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
ตั้งอยู่ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ และนิทรรศการ ตามอาคารต่างๆ เป็นจำนวน 4 อาคาร คือ1. พระที่นั่งพิมานมงกุฎจัดแสดงหลักฐานโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่พบจากแหล่งโบราณคดีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแหล่งโบราณคดีจังหวัดลพบุรี ภายในพระที่นั่งแบ่งเป็นห้องต่างๆ ได้แก่•ห้องภาคกลางประเทศไทย พ.ศ. 800-1500 รับอิทธิพลของว...
พระปรางค์สามยอด
พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 - ประมาณ 1757) เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมือง...
วัดยาง ณ รังสี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
วัดยาง ณ รังสี ตั้งอยู่ที่ตำบลตะลุง อำเภอเมือง ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีด้านตะวันออก ด้านหน้าติดทางหลวงสายลพบุรี-บางปะหัน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า วัดพญายาง เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีต้น ยางยักษ์ใหญ่ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ท่ามกลางดงต้นยาง สันนิษฐานว่าเดิมเป็นวัดโบราณอยู่กลางป่า น่าจะมี อายุตั้งแต่สมัยละโว้ เพราะมีประติมากรรมหินทรายประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัด ต่อมาในสมัยกรุงศ...

โรงแรมใกล้เคียง


ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท คะแนน : 6.4   รีวิว : 235
โรงแรม ลพบุรี, ประเทศไทย
ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่าน ตัวเมืองลพบุรี ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก คุณสามารถพบบริการต่างๆ เช่น ห้องประชุม จั...
           
โรงแรมลพบุรีอินน์ คะแนน : 5.9   รีวิว : 230
โรงแรม ลพบุรี, ประเทศไทย
โรงแรมลพบุรีอินน์ ตั้งอยู่ในย่าน ตัวเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเที่ยวชม ลพบุรี โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช...
           
อ่างซับเหล็ก สปีดเวย์ คลับ รีสอร์ท คะแนน : 3   รีวิว : 1
โรงแรม ลพบุรี, ประเทศไทย
อ่างซับเหล็ก สปีดเวย์ คลับ รีสอร์ท เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน ลพบุรี ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวยส...
           
เรือนไม้รีสอร์ท แอนด์ สปา คะแนน : 8.4   รีวิว : 15
  โรงแรม ลพบุรี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ตัวเมืองลพบุรี เรือนไม้รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบาย...