ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวสมุทรสาคร > อำเภอเมืองสมุทรสาคร > คลองโคกขามคลองโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

คลองโคกขาม เป็นคลองที่มีเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้น นั่นคือ พระเจ้าเสือ หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จประพาสต้นปากน้ำสาครบุรีด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย โดยมีพันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่ง เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงตำบลโคกขาม คลองบริเวณดังกล่าวมีความคดเคี้ยวมาก ลักษณะเป็นโค้งข้อศอก อีกทั้งกระแสน้ำเชี่ยวมากยากต่อการเดินเรือ แม้พันท้ายนรสิงห์จะพยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวังเพียงใดก็ไม่อาจหลบเลี่ยงจากอุบัติเหตุได้ หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้จนโขนเรือหัก ทำให้พันท้ายนรสิงห์จะต้องถูกประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณี ซึ่งกำหนดว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหัก ผู้นั้นถึงมรณะโทษให้ตัดศีรษะเสีย แม้ว่าพระเจ้าเสือจะพระราชทานอภัยโทษให้เพราะทรงเห็นว่าเป็นการสุดวิสัยมิใช่ความประมาท ด้วยการทรงโปรดให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ แล้วให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นเพื่อเป็นการทดแทนกัน แต่พันท้ายนรสิงห์ยังคงกราบบังคมยืนยันให้ตัดศรีษะตนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนด เป็นการป้องกันมิให้ผู้ใดครหาติเตียนพระเจ้าอยู่หัวได้ว่าทรงละเลยพระราชกำหนดของแผ่นดิน ซึ่งแม้พระเจ้าเสือจะทรงอาลัยรักน้ำใจพันท้ายนรสิงห์สักเพียงใด แต่ก็ทรงจำพระทัยปฏิบัติตามพระราชกำหนดนั้น และโปรดให้ตั้งศาลสูงประมาณเพียงตา นำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาล พร้อมกับทรงดำริให้ขุดคลองที่คดเคี้ยวให้ลัดตัดตรง และพระราชทานนามว่า"คลองสนามชัย" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "คลองมหาชัย"จนทุกวันนี้ ส่วนตัวศาลพันท้ายนรสิงห์นั้น ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ใกล้ๆศาลเดิม และมีอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ประดิษฐานอยู่ในศาลที่สร้างใหม่นี้ให้สักการะ

คลองโคกขาม อยู่ในเขตตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพ ใช้ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านบางขุนเทียนถึงวัดพันท้ายนรสิงห์ มีทางแยกไปวัดโคกขาม เลี้ยวซ้ายไปตามทางผ่านวัดโคกขาม มีป้ายบอกไปศาลพันท้ายนรสิงห์ ขับผ่านหน้าโรงเรียนบ้านสันดาบ มีทางแยกซ้ายมือไปศาลพันท้ายนรสิงห์ และที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์นี้จะมีเรือหางยาวให้บริการเหมาลำ ราคา 600 บาท นั่งได้ประมาณ 20 คน ซึ่งจะล่องเรือจากศาลเพื่อย้อนอดีตไปตามลำคลองโคกขาม ตัดเข้าสู่คลองพิทยาลงกรณ์เลี้ยวเข้าคลองประมงก่อนออกสู่ทะเล นอกจากจะได้รำลึกย้อนอดีตแล้ว ในระหว่างเส้นทางจะได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านพื้นบ้านท่ามกลางป่าโกงกางที่ปกคลุมทั้งสองฝั่งคลอง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ยังคงทำประมงพื้นบ้าน พักรับประทานอาหารทะเลสดๆที่จุดรับรองแขก ก่อนไปชมทัศนียภาพที่ปากอ่าว นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อล่องเรือที่ อบต.พันท้ายนรสิงห์ โทร 0 3447 8461


เดินทางอย่างไร
โดยรถยนต์

จากกรุงเทพ ใช้ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านบางขุนเทียนถึงวัดพันท้ายนรสิงห์ มีทางแยกไปวัดโคกขาม เลี้ยวซ้ายไปตามทางผ่านวัดโคกขาม มีป้ายบอกไปศาลพันท้ายนรสิงห์ ขับผ่านหน้าโรงเรียนบ้านสันดาบ มีทางแยกซ้ายมือไปศาลพันท้ายนรสิงห์ และที่บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์นี้จะมีเรือหางยาวให้บริการเหมาลำ ราคา 600 บาท นั่งได้ประมาณ 20 คน ซึ่งจะล่องเรือจากศาลเพื่อย้อนอดีตไปตามลำคลองโคกขาม
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ศาลเจ้าปุนเถ้ากง
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า “ศาลเจ้ากลาง” ตั้งอยู่ บริเวณชุมชนศาลเจ้ากลาง ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศ. 2382 ในอดีตเป็นศาลไม้ ฝ้าไม้กระดาน หลังคามุงจาก ต่อมาได้มีการบูรณะศาลขึ้นใหม่โดยใช้เสาไม้ ขื่อแปเป็นไม้ระแนง ไม้สักทอง มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ผนังก่ออิฐถือปูน โดยวัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างนั้นเพื่อเป็นที่สักการะแก่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจี...
วัดใหญ่จอมปราสาท
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ อายุประมาณ 400 ปี ในอดีต ชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหญ่” , “วัดจอมปราสาท” หรือ “วัดใหญ่จอมปราสาท” ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดใหญ่สาครบุรี” รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุตู้ละจบ ตำนวน 39 เล่ม ให้มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวง ภายในวัดมีจุดที่น่าสนใจมากมาย เช่น “พ...
วัดป่าชัยรังสี
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน บ้านเลขที่ 103 หมู่ 4 ในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยการออกแบบของ พระเทพสิทธิญาณรังสีหรือ พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก เจ้าอาวาส มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยการผสมผสานการก่อสร้างที่หลากหลายแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้นว่าลักษณะสถาปัตยกรรมบางส่วนคล้ายกับปราสาทหินทางภาคอีสาน ในขณะที่มีบางส่วนมีรูปแบบการตกแต่งแบบล...
บ้านศิลาสุวรรณ
บ้านศิลาสุวรรณ บ้านไม้สักทองโบราณอันทรงคุณค่า เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณถนนฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบ้านของคหบดีเก่าตระกูล"ศิลาสุวรรณ" เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น โดยได้รูปแบบมาจากเรือนไม้สักแถวถนนตก(กรุงเทพ) ในสมัยนั้น สร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2465 ลวดลายงดงามวิจิตรด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยประยุกต์แบบเรือนขนมปังขิงของยุโรป ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในรัชสมัย...
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย
จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลของอ่าวไทย จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้แห่งหนึ่งคือ "พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย" ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ราว 3,872 ไร่ เป็นแหล่งศึกษา ค...
นาเกลือ
นาเกลือจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกขาม หรือ "ศูนย์เรียนรู้การทำนาเกลือ " จัดให้ความรู้เรื่องการทำนาเกลือซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณในการบริหาร จัดการน้ำ โดยมีคุณเลอพงษ์ จั่นทอง เป็นผู้ถ่ายทอด เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้มีภูมิประเทศติดกับทะเลจึงเหมาะแก่การทำนาเกลื...
โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
แต่เดิม พื้นที่บริเวณโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนี้ เป็นพื้นที่ของโรงเรียนจีน ซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจการได้เป็นอย่างดีมาเป็นเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามในยุคสมัยต่อมารัฐบาลไทยได้ออกกฏหมายบังคับให้โรงเรียนทุกแห่งเปิดสอนได้เพียงภาษาไทยเท่านั้น โรงเรียนจีนแห่งนี้จึงได้ปิดตัวลง และพื้นที่ในบริเวณนี้ได้กลายเป็นพื้นที่รกร้าง หลังจากนั้น ได้มีการจัดสร้างสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นโรงเจ โดยเงินที่นำมาทำการจัดสร้างนั้นมาจาก...
ป้อมวิเชียรโชฎก
สมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็กๆริมอ่าวไทย ซึ่งนอกจากจะมีอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแหล่งใหญ่อยู่มากมาย และยังมีแหล่งที่น่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่น่าเยี่ยมชมและศึกษา หนึ่งในนั้นคือ "ป้อมวิเชียรโชฎก" สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่กรมศิลปากรได้มีการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติ ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้โอนภาระกิจการดูแลโบราณสถานให้อยู่ในความดู...

โรงแรมใกล้เคียง


พรกระจ่างเพลซ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ คะแนน : 6.9   รีวิว : 9
โรงแรม สมุทรสาคร, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ พรกระจ่างเพลซ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ สมุทรสาคร โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก ลิฟท์ บริการซักรีด Wi-Fi ในพื้นที่สาธาร...
           
แสนรัก รีสอร์ท คะแนน : 0   รีวิว : 0
  โรงแรม สมุทรสาคร, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ แสนรัก รีสอร์ท เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ สมุทรสาคร ที่พักนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าอภิรมย์ เจ้าหน้าที่ที่ แสนรัก รีสอร์ท ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการคุณด้วยค...