ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวสระแก้ว > อำเภอตาพระยา > อุทยานแห่งชาติตาพระยาอุทยานแห่งชาติตาพระยา

ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ครอบคลุมเนื้อที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดบุรีรัมย์ ตาพระยา สระแก้ว 27180
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 82 ของประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 371,250 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ สระแก้ว และบุรีรัมย์ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบโอบล้อมด้วยขุนเขา เทือกเขาสำคัญในอุทยานฯ คือ เทือกเขาบรรทัด ที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก บริเวณไหล่เขาเป็นที่ราบ มีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น สภาพเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง อันเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด และยังเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสายเช่น ลำสะโดน ลำนางรอง ห้วยซับกระโดน ห้วยตรุมะเมียง ฯลฯ อีกด้วย

จุดเด่นของอุทยานฯ แห่งนี้อยู่ที่การมี เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวหลายเส้นทาง ที่ขอแนะนำคือ เส้นทางที่อยู่ใกล้กับ “หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.4 (กลางดง)” เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแล้ว ยังสามารถไปถึง จุดชมวิวบนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งจะมองเห็นผืนป่าตาพระยาไกลสุดสายตา

สิ่งหนึ่งที่พบเห็นได้ในหลายๆ ที่ในอุทยานฯ ก็คือ ละลุ ประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดกร่อนของดินแดงจนกลายเป็นรูปทรงนานา ลักษณะคล้าย “แพะเมืองผี” ในจังหวัดแพร่

นอกจากนั้น ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากหลาย ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่าง ลานกระเจียว (ชมดอกกระเจียว) และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ช่องโอบก (ชมทิวทัศน์สุดเขตแดนสยาม) ลานหินตัด (ชมร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาท) ศาลมีอักษร (ชมลายพระหัตถ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5) ปราสาทเขาโล้น ปราสาททอง และ ปราสาทบายแบก ฯลฯ

การเดินทาง: จากตัวเมืองสระแก้ว ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งสู่อำเภอตาพระยา เมื่อถึงบ้านใหม่ไทยถาวร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 348 (ตาพระยา – บุรีรัมย์) ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

ค่าเข้าชม: ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท / ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท อัตราค่าบริการ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยลด 50 เปอร์เซ็นต์ วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2558 ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3724 7932 , 08 1178 8119

เว็บไซต์: http://dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=24&lg=1

เดินทางอย่างไร
โดยทางอื่น

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 ( รังสิต - องครักษ์ - นครนายก ) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 ( นครนายก - อรัญประเทศ ) จากอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 348 มุ่งหน้าสู่อำเภอตาพระยา จากอำเภอตาพระยา มุ่งหน้าสู่อำเภอโนนดินแดง ( ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาจะอยู่เส้นทางระหว่างอำเภอตาพระยา กับอำเภอโนนดินแดง )
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ละลุ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้ว มีชื่อว่า “ละลุ” ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ละลุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ อาจมีรูปร่างคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้าง หรือมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ คล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณ ...
ปราสาทเขาโล้น
ปราสาทเขาโล้นมรดกอารยธรรม "อังควร์พนม " ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลทัพราช เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้นในบริเวณวัดปราสาทเขาโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ยๆ อยู่บนเชิงเขาสะแกกรอง มีปรางค์ 4 หลัง เหลืออยู่เฉพาะหลังกลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า 2 หลัง และด้านหลัง 1 หลัง ได้ปรักหักพังไปแล้ว ลักษณะปราสาทคล้ายกับปราสาทเขาน้อย โดยลักษณะของปราสาทนั้นมีลักษณะเป็นปราสาทประจำเมือง เป็นปราสาทภูเขาแห่งหนึ่ง โดยปรับหรือสกัดหิ...
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว และเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ ในลัทธิศาสนาฮินดู คำว่าสด๊กก๊อกธม หมายถึง “ เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ ”ซึ่งปัจจุบันยังพอมองเห็น หนองน้ำใหญ่ในอดีตอยู่ใกล้ ๆ ปราสาทนั่นเองปราสาทสด๊กก๊อก...
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตั้งอยู่หมู่ที่8 บ้านโคกกราด ตำบลทัพราช อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสระแก้ว เป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยยางแห่งนี้ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยมีลักษณะเป็นทำนบดินสูง 17 เมตร กว้าง 8เมตร และยาว 3,200 เมตร พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 9,600 ไร่ บริเวณโดยรอบมีลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เป็นแบบป่าทึบ และเป็นพื้นที...

โรงแรมใกล้เคียง


โรงแรมโกลเด้นเฮ้าส์ สระแก้ว คะแนน : 7.7   รีวิว : 2
  โรงแรม สระแก้ว, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง เมือง โรงแรมโกลเด้นเฮ้าส์ สระแก้ว เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย Wi-Fi ใน...
           
ฮ็อปอินน์ สระแก้ว คะแนน : 8.3   รีวิว : 3
  โรงแรม สระแก้ว, ประเทศไทย
           
ชิตตะวัน รีสอร์ท คะแนน : 3   รีวิว : 1
  โรงแรม สระแก้ว, ประเทศไทย
ชิตตะวัน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่าน อรัญประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเที่ยวชม สระแก้ว โรงแรมแห่งนี้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย พร้อมให้คุณได้สัมผัสช่วงเวลาแสนวิเศษตลอดการเข้าพัก เจ้าหน้าที่ที่ ชิตตะวัน รีสอร์ท ย...
           
โรงแรมแอท บอร์เดอร์ คะแนน : 7.3   รีวิว : 256
  โรงแรม สระแก้ว, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง อรัญประเทศ โรงแรมแอท บอร์เดอร์ เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย เจ้าหน้าที่...