ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวอ่างทอง > อำเภอป่าโมก > ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์

- ป่าโมก อ่างทอง -
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์ ได้รับรางวัลแปลงไร่นาสวนผสมและผู้หญิงเกษตร สาขาเกษตรระดับชาติประจำปี 2544 คุณสมจิตทำไร่นาสวนผสมหลายอย่างบนพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ นา 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เน้นการผลิตมะม่วงทะวาย เช่น พันธุ์เศรษฐี ทะวาย โชคอนันต์ น้ำดอกไม้มัน ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ทำให้มีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

คุณสมจิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการทำนา การปลูกไม้ผล การเลี้ยงปลา การปลูกผัก การเลี้ยงไก่ไข่ ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ มีลักษณะผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการรู้จักใช้สารสะเดาป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ปลูกถั่วเขียวและทำน้ำ หมักชีวภาพ ใช้วิธีการเพาะเมล็ดผักด้วยกระทงใบตองเป็นการลดการใช้พลาสติกที่จะมีผลต่อสภาพแวดล้อม

นอกเหนือจากความสำเร็จของผลงานด้านอาชีพแล้วทางสมจิต เริงโพธิ์เป็นวิทยากรจุดสาธิตศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองวัวและพัฒนาสวนของตนเองเป็นแหล่งศึกษาดูงานของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ มาจัดทำข่าวและสารคดีเผยแพร่

จากการดำเนินกิจการไร่นาสวนผสมดังกล่าวทำให้ทางสมจิต เริงโพธิ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมในปี พ.ศ. 2553
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ตั้งอยู่ที่วัดนรสิงห์ หมู่ ๒ บ้านตะพุ่น ตำบลนรสิงห์ ตามทางหลวงหมายเลข 3501 สายอ่างทอง-ป่าโมก-อยุธยา กิโลเมตรที่ 9-10 พันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นชาวบ้านนรสิงห์ และเป็นพันท้ายเรือพระที่นั่งเอกไชยสมัยพระเจ้าเสือ ซึ่งยืนยันขอรับโทษประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาลที่ไม่สามารถบังคับเรือพระที่นั่ง จนหัวเรือกระแทกกิ่งไม้หักลง เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป พฤติกรรมของพันท้ายนรสิงห์ได้รั...
ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำถามที่เคยใช้ทายกันในสมัยครั้งยังเยาว์วัยบ่อยว่า “อะไรเอ่ย นกมีหู หนูมีปีก” ซึ่งคำตอบคงเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากค้างคาว แม้จะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าค้างคาวนั้นเป็ฯสัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นเวลาออกหากินหรืออากัปกิริยาในการดำเนินชีวิตก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันอาจหาดูได้ยาก อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบถ่ายทอดสดของบรรดาค้างคาว หรือนกมีหูแล้...
หมู่บ้านทำกลอง
งอยู่ที่ตำบลเอกราช หลังตลาดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านที่นี่เขาริเริ่มผลิตกลองกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 โดยเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เขาจะใช้ไม้ฉำฉามาทำกลองเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่สามารถขุดเนื้อไม้ได้ง่ายและอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญ คือ หนังวัว ที่ต้องเตรียมไว้สำหรับขึงทำหน้ากลองนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สามารถชมกรรมวิธีการทำกลอง ตั้งแต่เริ่มกลึงท่อนไม้เรื่อยๆไปจนถึงขั้นต...
สปา - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา
จากเดิมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้รวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์ เต้าเจี้ยว กล้วยตาก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงต้องแยกย้ายกันไป ซึ่งเสงี่ยม ไม้แป้น หนึ่ง ประธานกลุ่มแม่บ้านฯ ที่อาชีพเดิมคลุกคลีในแวดวงเกษตรกรรมมาเกือบทั้งชีวิต หลังจากแนวคิดที่เธอจะทำสมุนไพรขายได้ผุดขึ้นมาในสมอง การรวมกลุ่มแม่บ้านฯ จึงหวนกลับมาอีกครั้ง และบทสรุปของอาชีพที่ลงตัวของพวกเธอในตอนนี้คือ "ทำสมุนไพรแปรรูป แบบครบวงจร"บ้านสวนสมุนไพร ครบวงจร ของกลุ่...
วัดโพธิ์หอม (วัดป่าหัวพัน)
วัดโพธิ์หอม เดิมเป็นวัดร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา วัดโพธิ์หอม หรือ วัดป่าหัวพัน มีสิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ คือ ปูนปั้นรูปบุคคล 4 หน้า ซึ่งเรียกว่า “รูปพรหมสี่หน้า หรือ พรหมพักตร์” มีขนาดค่อนข้างใหญ่ 2 เศียร ตั้งประดับประดาอยู่บนพานปูนปั้นหน้าศาลาซึ่งสร้างบนฐานของพระอุโบสถเดิม สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นส่วนยอดของประตูวัดหรืออุโบสถ หากว่ารูปปูนปั้นซึ่งมีจำนวน 2 ชิ้นนี้เป็นศิลปวัตถุของวัดนี้มาแต่เดิม เป็นเรื่องที่น่...
สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่ ถนนลำท่าแดง ตำบลย่านซื่อ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง สวนน้ำฯ เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ค่าบริการ เด็ก 10 บาท ...
วัดราชปักษี(นก)
วัดราชปักษี(นก) ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ (พระนอน) อายุหลายร้อยปีมีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกแต่มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา เดิมองค์พระชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ และยังมีพระพุทธรูปสร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรมราว พ.ศ.2163 เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อใกล้จะพังลงน้ำ ...
กลุ่มแม้บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยที่ได้ทั้งความเพลิดเพลินควบคู่ไปกับศิลปหัตถกรรมงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วหรือที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นก็คงต้องไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งภูมิปัญญาที่สร้างสรรเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่เข้ากับยุคสมัยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนอีก เมื่อได้เกริ่นมาขนาดนี้แล้วก็ขอแนะนำทุกท่านเข้าสู้กลุ่มแม่บ้านจักสานพลาสติกศรีพราน ที่ตั้ง...

โรงแรมใกล้เคียง