ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวนนทบุรี > อำเภอบางกรวย > วัดกระโจมทองวัดกระโจมทอง

เลขที่15/2 หมู่ 2 บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 บางกรวย นนทบุรี 11130

รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

วัดกระโจมทอง อยู่ เลขที่15/2 หมู่ 2 บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 วัดแห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ .1910 ในช่วงยุคสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ร่วมสมัยกับวัดปรางค์หลวงที่อำเภอบางใหญ่ และมีตำนานเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเช่นเดียวกัน กล่าวคือ แต่เดิม ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งกระโจมที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ดังนั้น ภายในบริเวณวัด จึงมีจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่ง นั่นคือ พระวิหารของหลวงพ่ออู่ทองนั่นเอง

ลักษณะพระวิหารหลวงพ่ออู่ทอง คล้ายพระอุโบสถขนาดเล็กบรรจุพระสงฆ์ได้ประมาณ 21 รูป ฝาผนังหนาประมาณ 80 เซนติเมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอู่ทองยุคต้น จำนวน 3 องค์ โดยมีพระพุทธรูปองค์กลางที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า “หลวงพ่ออู่ทอง” แต่สภาพของวิหารค่อนข้างชำรุดเป็นอย่างมาก คงเหลือไว้แค่ผนังด้านข้างกับด้านหลัง ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านในชุมชนซึ่งล้วนมีความศรัทธาและมีความผูกพันกับวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกันสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะสร้างพระวิหารใหม่ครอบพระวิหารเก่าไว้เป็นมรดกของชุมชนสืบไป แต่อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหากับทางวัดที่มีความคิดเห็นในเรื่องการก่อสร้างไม่ตรงกัน และคนในชุมชนต่างมีความคิดเห็นว่าเศียรของพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ที่ได้ถูกขโมยตัดเศียรไปแล้ว ควรสับเปลี่ยนโดยนำเศียรใหม่มาต่อไว้แทน (ทำมาจากวัสดุปูนปั้นปลาสเตอร์) เนื่องจากมีพุทธลักษณะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับของเดิมตามที่มีการบันทึกรูปภาพ ไว้

นอกจากจะสามารถไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ภายในบริเวณวัดยังมีสถานที่ฝึกอบรมภาวนากับท่านวิโมกข์ ให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบำเพ็ญเพียร รักษาศีล ทำจิตใจให้ผ่องใสได้อีกด้วย ทั้งนี้ หากผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vimokkhadhamma.com/activities/watkrajomthong.php
   เว็บไซต์ : www.vimokkhadhamma.com
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


วัดบางไผ่
วัดบางไผ่ พระอารามหลวง เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อวัดบางไผ่ เรียกชื่อตามท้องถิ่น และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549และได้ใช้ชื่อว่า วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) มีสภาพทั่วไปสวยงามและร่มรื่นมาก ภายในวัดประกอบไปด้วย สิ่งปลูกก่อสร้าง ถาวรวัตถุ มีพระพุทธรูปทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย และพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองเดิมทีบริเวณพื้นที่แห่...
วัดสักน้อย
ตั้งอยู่ในบ้านเลขที่ 20 หมู่ 9 ริมคลองวัดสัก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เข้าถึงได้โดยการเดินจากวัดโพธิ์บางโอมาประมาณ 700 เมตร วัดสักน้อยมีอายุสมัยกรุงศรีอยุธยา – รัตนโกสินทร์ ประวัติความเป็นมาของวัดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าจะมีความสัมพันธ์กับวัดสักใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากชื่อมีความคล้ายคลึงกันและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันวัดสักน้อยนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่น่าส...
คลองขนมหวาน
คลองขนมหวานแห่งนี้ เป็นคลองสายหนึ่งที่แยกย่อยมาจากแม่น้ำลัดเกร็ดในอดีต ชาวบ้านในบริเวณนี้ ปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมาก และจากการที่มีต้นตาลมากนั่นเองเป็นผลให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ในการนำจาวตาลมาเชื่อม เพื่อใช้เป็นของหวานในงานต่างๆ ตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อน ต่อมาได้มีการพัฒนา และประยุกต์ ทำเป็นขนมไทยประเภทต่างๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ โดยฝีมือการทำขนมไทยของคนในละแวกนี้ก็เป็นที่เลื่องชื่อมาก ในปัจจุบั...
วัดเกาะพญาเจ่ง
เดิมชื่อวัดเกาะบางพูด หรือ วัดเกาะรามัญ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2318 โดยพญาเจ่ง อดีตแม่ทัพมอญที่อพยพจากพม่ามาอยู่เมืองไทยและพาไพร่พลเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทย ณ ที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปี 2317 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2330 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 พญาเจ่งได้ช่วยไทยรบพม่าจนมีความดีความชอบมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงพระราชทา...
วัดสะพานสูง
ตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ด มีชื่อเดิมว่า วัดสว่างอารมณ์ สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหารได้เสด็จไปตรวจวัดสว่างอารมณ์ ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองวัด (คลองพระอุดมในปัจจุบัน) ถือเป็นนิมิตดีประจำวัดประการหนึ่ง จึงเรียกต่อกันมาอย่างติดปากว่า “วัดสะพานสูง” มาจนถึงทุกวันนี้วัดสะพานสูงมีชื่อเสียงในด้านวัตถุมงคล ว่ากันว่าประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและนั...
ตลาดวัดตะเคียน
ตลาดน้ำวัดตะเคียน จังหวัดนนทบุรีนั้น ในอดีตเต็มไปด้วยคลองเล็กคลองน้อยมากมายให้คนได้สัญจรทางน้ำกันโดยสะดวก แต่ในปัจจุบัน คลองจำนวนมากถูกถม ทำเป็นถนนหนทางไปจนเกือบหมดแล้ว คงเหลืออยู่ไม่มากนัก และหนึ่งในคลองที่ยังคงเหลือและคงความคึกคักมาถึงปัจจุบันก็คือ คลองบริเวณวังตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย ตลาดน้ำวัดตะเคียนแห่งนี้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 โดยหลวงปู่แย้ม ได้มาทำพิธีเปิดพร้อมได้พรมน...
วัดเพลง
โบราณสถานวัดเพลง เป็นวัดร้างอันตั้งอยู่ริมคลองวัดสักใหญ่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นวัดร้างตั้งทิ้งอยู่กลางสวนผลไม้ มีโบสถ์ขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูน มีลวดลายปูนปั้นตกแต่งอย่างสวยงาม บ้างก็หลุดร่วงหักพังตามสภาพ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมผนังพระอุโบสถอยู่หนาแน่น แต่วัดนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์และศิลปกรรมสมัยอยุธยาที่น่าสนใจในจังหวัดนนทบุรีวัดเพลงร้างนั้นเดิมมีชื่อว่า วัดทองเพลงหรือวัดเพรงสร...
ตลาดน้ำพิมลราช
มีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง

โรงแรมใกล้เคียง


เอ็มทองโอเค แอท ป๊อปปูล่าร์ คอนโด เมืองทอง ธานี คะแนน : 6.6   รีวิว : 7
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
เอ็มทองโอเค แอท ป๊อปปูล่าร์ คอนโด เมืองทอง ธานี อยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจใน นนทบุรี โรงแรมแห่งนี้มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย พร้อมให้คุณได้สัมผัสช่วงเวลาแสนวิเศษตลอดการเข้าพัก เพลิดเ...
           
ริเวอร์ไรน์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ คะแนน : 7.8   รีวิว : 414
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง ตัวเมืองนนทบุรี ริเวอร์ไรน์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่รับรองว่าจะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นช่วงเวลาแสนสุขอันผ่อนคลาย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพั...
           
นนท์นที โฮมสเตย์ คะแนน : 6.8   รีวิว : 6
  โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ นนท์นที โฮมสเตย์ เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ นนทบุรี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในโรงแรมแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การเข้าพักอันสะดวกสบายแก่แขกผู้มาเยือน ทางที่พักได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริการรถรับ-ส่งถึงสนา...
           
เรือนปาริชาติ ทรอปิคัล รีสอร์ท คะแนน : 9   รีวิว : 3
โรงแรม นนทบุรี, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ เรือนปาริชาติ ทรอปิคัล รีสอร์ท เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ นนทบุรี โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย ทางที่พักได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องประชุม ร้านอาหาร ศูนย...