ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวพระนครศรีอยุธยา > อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา > พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

ประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1300
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ดำเนินการจัดสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2511 -2513 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยทุกวันที่ 3 เมษายน ชาวอยุธยาจะร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นราชพลีแด่สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นประจำทุกปี

มูลเหตุที่ได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้นั้น เนื่องจากเดิมมีความเชื่อว่าเมืองพระนครศรีอยุธยามีอาถรรพณ์ เพราะจากการเกิดสงครามกบพม่าในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีผู้คนล้มตายเพราะสงครามจำนวนมาก จึงทำให้เกิดอาถรรพณ์มาตลอด ของชาวเมืองมักประกอบอาชีพไม่เจริญก้าวหน้า ไม่มีความสุขความเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนั้น จึงได้มีความคิดในการสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอู่ทองขึ้น เชื่อว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่เมือง ด้วยเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สถาปนาพระนครศรีอยุธยาขึ้น ชาวอยุธยามีความเคารพเลื่อมใสในพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองมาตลอด

เมื่อเข้าไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง จะพบพระบรมราชานุสาวรีย์ในพระอิริยาบถประทับยืนตระหง่านอยู่ด้วยขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์และรมด้วยน้ำยาสีเขียว พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระเกศาเกล้าขึ้นและฉลองพระองค์แบบพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้ สู่วัดพระราม ที่บรรจุอัฐิของพระองค์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นท้องสนามหลวงเดิม คือ หน้าวิหารพระมงคลบพิตร

ใกล้ๆ กับพระบรมราชานุสาวรีย์ คือ อยุธยามหาปราสาท เป็นที่สถิตพระดวงวิญญานของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง และอดีตบูรณกษัตริย์ 5 พระองค์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระนารายณ์ และ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ตัวปราสาททำเป็นรูปปราสาท 3 ยอด ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระจ้าอู่ทอง

หากใครแวะไปเยือนอยุธยาแล้ว ก็อย่าลืมแวะไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


วัดเสนาสนาราม
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดเสือ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 และมีฐานะเป็นอารามหลวงชั้นเอก สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถศิลปะสมัยอยุธยา งดงามด้วยหน้าบันไม้แกะสลักปิดทอง มีพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปพระมหามงกุฏ ซึ่งบ่งบอกว่าพระองค์เ...
โบสถ์เซนต์ยอเซฟ
ตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 11 ตำบลสำเภาล่ม สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2209 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา หลังจากคณะธรรมทูตรุ่นแรกแห่งปารีส คือ ฯพณฯ ท่าน ลอมแบรต์ เดอ ลาม็อตกับพระสงฆ์อีก 2 รูป ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2205 ท่านและคณะได้ทำประโยชน์ต่อชาวกรุงศรีอยุธยา เป็นที่พอพระทัย พร้อมกันนั้นท่านได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อทูลขอสถานที่สร้างวัดแล...
หมู่บ้านโปรตุเกส
ตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่ม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก อยู่ทางใต้ของตัวเมือง ชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. 2054 โดยอัลฟองโซ เดอ อัลบูเคอร์ก ผู้สำเร็จราชการของโปรตุเกส ประจำเอเซีย ได้ส่งนายดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส เป็นทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายและเป็นทหารอาสาในกองทัพกรุงศร...
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไท ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ตามข้อมูลประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักของพระสงฆ์ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สำนักพระวันรัตน์มหาเถรในประเทศลังกา คณะสงฆ์ที่ไปศึกษาพระธรรมวินัยเรียกนามนิกายในภาษาไทยว่า “คณะป่าแก้ว” วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดป่าแก้ว” ต่อมาคนเลื่อมใสบวชเ...
วัดพระราม
นอกจากจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญแล้ว วัดพระรามยังเป็นที่รู้จักดีของชาวกรุงศรีอยุธยาในฐานะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย โดยบริเวณหน้าวัดมีบึงขนาดใหญ่ เรียก “สวนสาธารณะบึงพระราม” นามเดิมคือ “หนองโสน” หรือ “บึงชีขัน” ตามที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาล ในสมัยสถาปนากรุงศรีอยุธยาฯ มีการขุดนำดินจากในหนองขึ้นถมบริเวณที่จะสร้างวัดวังจึงทำให้บึงที่ขุดมีขนาดใหญ่ วัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระราเมศวร ผู้ทรงสร้างวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศั...
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง โดยการรวมวัด 2 วัดเข้าด้วยกัน คือ วัดท่าและวัดการ้อง สร้างขึ้นก่อนราว พ.ศ. 2092 โดยไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง มีเพียงบันทึกในพระราชพงศาวดารว่าพม่าได้มาตั้งค่ายที่วัดการ้อง ถึง 2 ครั้ง คือ สมัยพระมหาจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ. 2106 โดยพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ได้ยกทัพมาตั้งค่ายที่วัดการ้องเมื่อคราวสงครามช้างเผือก และอีกครั้งคือสมัยพระเจ้าเอกท...
หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณที่กองทัพไทยปะทะกับทัพพม่าในสมัยอยุธยา ในศึกครั้งนั้นสมเด็จพระศรีสุริโยทัยทรงประทับบนหลังช้างเยี่ยงบุรุษนักรบ ทรงกระทำยุทธหัตถีจนสิ้นพระทัยบนคอช้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยและญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมองว่าอยุธยาเป็นแหล่งบ่มเพาะรากฐานทางอารยธรรมที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต การศึกษาเรื่องราวของอยุธยาจึงมีความสำคัญต่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติอื่นๆ ในภูมิภา...

โรงแรมใกล้เคียง