ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวพระนครศรีอยุธยา > อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา > วัดพระรามวัดพระราม

ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

นอกจากจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญแล้ว วัดพระรามยังเป็นที่รู้จักดีของชาวกรุงศรีอยุธยาในฐานะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย โดยบริเวณหน้าวัดมีบึงขนาดใหญ่ เรียก “สวนสาธารณะบึงพระราม” นามเดิมคือ “หนองโสน” หรือ “บึงชีขัน” ตามที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาล ในสมัยสถาปนากรุงศรีอยุธยาฯ มีการขุดนำดินจากในหนองขึ้นถมบริเวณที่จะสร้างวัดวังจึงทำให้บึงที่ขุดมีขนาดใหญ่ วัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระราเมศวร ผู้ทรงสร้างวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1912 ในบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบิดา ดังนั้นวัดพระรามจึงมีชื่อมาจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเอง วัดนี้ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวังไปทางด้านทิศตะวันออก ฝั่งตรงข้ามวิหารพระมงคลบพิตร ซึ่งปัจจุบันคือที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา(กรุงเก่า) พระปรางค์องค์ใหญ่ของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ฝั่งทิศตะวันตกมีซุ้มประตู มุมปรางค์ประกอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ นักโบราณคดีได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมวัดแห่งนี้ว่า ในขณะที่กำแพงวัดพระรามด้านเหนือ มีแนวเหลื่อมกันอยู่ กำแพงด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตก และด้านทิศใต้ มีซุ้มประตูค่อนไปทางทิศตะวันตก ซึ่งได้ระดับกับมุมระเบียงด้านตะวันตกเฉียงเหนือของปรางค์ แนวเหลื่อมนั้นได้ระดับกับมุมระเบียงตะวันออกเฉียงเหนือของปรางค์กลับไม่มีซุ้มประตู คล้ายเจตนาสร้างไว้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งยังคงเป็นปริศนาจนถึงยุคปัจจุบัน แม้ว่าปัจจุบันวัดพระรามที่เคยรุ่งเรืองจะเหลือเพียงซากปรักหักพังเหลือเพียงพระปรางค์ กำแพง เสาในพระอุโบสถ วิหาร 7 หลังและเจดีย์ขนาดเล็กใหญ่โดยรอบองค์พระปรางค์ทั้ง 4 ทิศประมาณ 28 องค์ แต่ก็ยังคงความสวยงาม ความขลังไว้เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ชนชาติไทย หากสนใจเข้าชม วัดพระรามเปิดตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 18.00 น. และตั้งแต่เวลา 19.30น. ถึง 21.00 น.จะส่องไฟชมโบราณสถานให้ยลความงามอีกด้วย อัตราค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


วัดกุฎีดาว
วัดกุฎีดาว ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออก ในตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดมเหยงคณ์ วัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย พระวิหารและพระอุโบสถ ของที่นี่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจินตนารการถึงความยิ่งใหญ่ในอตีตได้ไม่ยากนักวัดกุฎีดาวแห่งนี้เป็นเสมือนวัดคู่แฝดกับวัดมเหยงคณ์ เพราะต่างก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งสำคัญวัดกุฏีดาวในรัช...
เจดีย์ศรีสุริโยทัย
อยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ติดกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 ถนนอู่ทอง พระเจดีย์แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก สมเด็จพระสุริโยทัยซึ่งสิ้นพระชนม์ในการทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปรและเป็นการยืนยันเกียรติแห่งสตรีไทยที่ได้รับการยกย่องจากสังคมไทยมาแต่ครั้งบรรพกาล ปีพ.ศ.2091...
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยและญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมองว่าอยุธยาเป็นแหล่งบ่มเพาะรากฐานทางอารยธรรมที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต การศึกษาเรื่องราวของอยุธยาจึงมีความสำคัญต่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติอื่นๆ ในภูมิภา...
วัดไชยวัฒนาราม
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่ 24 (พ.ศ. 2173-2198) โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2173 ได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ่งที่น่าชมภายในวัดไ...
วัดหน้าพระเมรุ
ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พุทธศักราช 2046 มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” ที่ตั้งของวัดนี้เดิมคงเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้นต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้น มีตำนานเล่าว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างวัดนี้เมื่อพ.ศ.20...
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมของไทย โดยมุ่งเน้นการฝึกอาชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นรายได้พิเศษจากช่วงที่ว่างจากงานเกษตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนี้ริเริ่มจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทร...
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ดำเนินการจัดสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2511 -2513 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยทุกวันที่ 3 เมษายน ชาวอยุธยาจะร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นราชพลีแด่สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นประจำทุกปีมูลเหตุที่ได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห...
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติราชการของข้าราชการในสมัยที่ท่านปรีดี พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตริย์สำคัญสมัยอยุธยา 6 องค์คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธน...

โรงแรมใกล้เคียง