ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวพระนครศรีอยุธยา > อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา > ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

08/22 ม.4 ต.ประตูชัย อ,พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติราชการของข้าราชการในสมัยที่ท่านปรีดี พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตริย์สำคัญสมัยอยุธยา 6 องค์คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีชั้นล่างของอาคารเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริหารข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว

บริเวณชั้น 2 ถูกจัดแสดงเป็นหอนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แสดงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดแก่นักท่องเที่ยว โดยบริเวณท้ายสุดของห้องนิทรรศการฯ มีการฉายวีดีทัศน์ให้นักท่องเที่ยวสามารถชมได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่นศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.นอกจากนี้ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยายังเป็นที่ตั้งของหอศิลปะแห่งชาติ จัดแสดงศิลปะอย่างถาวร ประกอบด้วยประติมากรรมและงานประณีตศิลป์ของศิลปิน 97 ท่าน รวมผลงาน 112 ชิ้น เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 03-542-3177
   เว็บไซต์ : -
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


วัดโลกยสุธา
วัดโลกยสุธาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงและวัดพระศรีสรรเพชญ์ อันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยา จึงอาจกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นหนึ่งในวัดสำคัญภายในเกาะเมืองอยุธยา วัดโลกยสุธาราม มีอีกชื่อหนึ่งคือ วัดพระนอน ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา มีประวัติเก่าแก่ และถูกกล่าวถึงในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นเส้นทางนมัสการพ...
สถาบันอยุธยาศึกษา
สถาบันอยุธยาศึกษา ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ เพราะมีบทบาทในการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอยุธยา เมืองหลวงอันเก่าแก่อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศไทยในปัจจุบัน สถาบันอยุธยาศึกษาถือเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม...
วัดเสนาสนาราม
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดเสือ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 และมีฐานะเป็นอารามหลวงชั้นเอก สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถศิลปะสมัยอยุธยา งดงามด้วยหน้าบันไม้แกะสลักปิดทอง มีพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปพระมหามงกุฏ ซึ่งบ่งบอกว่าพระองค์เ...
พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ
พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดมงคลบพิตร ปัจจุบันปรากฏคงเหลือแต่ฐานของอาคาร มีเพียงวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ยังคงรูปทรงสถาปัตยกรรมอันงดงามให้เราได้ยลโฉม สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวังตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เวียงเล็ก เมื่อ พ.ศ.1890 และเมื่อสร้างกรุงเสร็จใน พ.ศ.1893 จึงย้ายมาประทับที่พระราชวังใหม่ริมหนองโสน พระที่นั่งต่างๆ ในครั้งแรกนี้สร้างด้วยไม้อยู่ในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็น วัด...
วัดหน้าพระเมรุ
ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พุทธศักราช 2046 มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” ที่ตั้งของวัดนี้เดิมคงเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้นต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้น มีตำนานเล่าว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างวัดนี้เมื่อพ.ศ.20...
วัดสมณโกฏฐาราม
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น และปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยเจ้าพระยาโกษา(เหล็ก) และเจ้าพระยาโกษา(ปาน) อาจเป็นในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “ในจดหมายเหตุของแกมเฟอร์ แพทย์ชาวเยอรมันที่ทำงานในบริษัทอีสต์อินเดียของฮอลันดาเดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2233 ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ได้บันทึกไว้ว่า ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันออกมีวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเรียกว่า วัดพระยาคลัง แผน...
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ ในทุ่งมะขามหย่อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาออกไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทิศตะวันออก ภายในมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัยหล่อด้วยสำริด มีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริงประทับบนหลังพระคชาธารพร้อมด้วยกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งสิ้น 49 ชิ้น มีประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์...
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยและญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมองว่าอยุธยาเป็นแหล่งบ่มเพาะรากฐานทางอารยธรรมที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต การศึกษาเรื่องราวของอยุธยาจึงมีความสำคัญต่อความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติอื่นๆ ในภูมิภา...

โรงแรมใกล้เคียง