ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวภูเก็ต > อำเภอถลาง > ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ตศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ต

หมู่ 9 เทพกษัตรี 166 ตำบล เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือเป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับพืชพรรณการพาะปลูก โดยศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ตแห่งนี้นั้นได้รับการส่งเสริมจากกรมวิชาการการเกษตรให้เป็นแหล่งเกษตรท่องเที่ยวที่นำเสนอทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินไปในคราวเดียว ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ตได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดรวม 144 ไร่ ซึ่งพื้นที่ภายในนั้นก็ประกอบไปด้วยแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆหลายชนิด ซึ่งแต่เดิมนั้นเรียกว่าแปลงเพาะขยายพันธุ์ยางอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน้าที่หลักๆ กล่าวคือ ผลิตและขยายยางพันธุ์ดีสู่เกษตรกรเพียงเท่านั้น แต่ต่อมาเมื่อตลาดยางพาราได้เริ่มขยายตัวเติบโตมีความต้องการมากขึ้น จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงจากแปลงเพาะพันธุ์ยางอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตให้เป็นชื่อ สถานีทดลองยางภูเก็ต ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2546 ทางสถานีทดลองยางภูเก็ตแห่งนี้ก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้เป็นศูนย์บริการวิชาด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ตโดยสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนากรเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการการเกษตร และต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต” จนมาถึงปัจจุบัน ทางศูนย์ฯได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้เป็นไปตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมของศูนย์ฯ ในปี 2545 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism)เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรไปพร้อมกัน โดยทงศูนย์ได้มุ่งเน้นในการให้ความเกี่ยวกับเกษตรกรรมควบคู่กับความเพลิดเพลินจากการชมกิจกรรมและพืชพรรณที่หลากหลาย นอกจากศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ตจะเน้นใหเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือศูนย์ท่องเที่ยวยางพารา ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมของยางพาราที่ครบวงจรแล้ว ทางศูนย์ฯแห่งนี้ก็ยังสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของบรรดาผู้มาเยี่ยมชมได้ ด้วยบรรยากาศร่มรื่น สบายตาไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด
นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆให้ได้เดินชมกัน ได้แก่ สวนรวบรวมพันธุ์พืชอนุรักษ์และสวนพริกไทย ที่จะทำการเพาะปลูก พรรณไม้หอม พืชสมุนไพร กล้วยไม้ป่า ผักพื้นบ้าน ปาล์ม ไม้ผลพื้นเมืองเป็นต้น ห่างจากสวนรวมพันธุ์พืชออกมาอีกประมาณ 200 เมตรก็จะเป็นสวนป่าที่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่นานาพันธุ์กว่า 200 ชนิด รวมทั้งกล้วยไม้หาดูยาก อาทิเช่น เอื้องเงินหลวง เอื้องผึ้ง เอื้องช้างนาว เอื้องมัจฉานุ หวายตะมอย ช้างกระกะเรกะร่อน เค้ากิ้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแปลงยางพาราพันธุ์บราซิลที่มีการสาธิตวิธีการปลูก กรดูแลรักษารวมทั้งเคล็ดลับและหัวใจของการกรีดยางเพื่อให้ได้ผลิตผลที่คุ้มค่าที่สุดอีกด้วย และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้ทางศูนย์ก็ได้มีแปลงไม้ดอกไม้ประดับไม้ตัดใบไว้ให้เดินชมอีกด้วย และยังมีสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจไว้ให้ชมอีกมากมาย
   เว็บไซต์ :
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


ประตูเมืองสู่ภูเก็ต
เป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกิส สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ 25 ไร่ บริเวณท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว ใกล้กับสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร บริเวณทางแยกเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต ภายในม...
วัดละหารไร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองละลอก สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๔ โดยหลวงพ่อสังข์เฒ่า รองเจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่สมัยนั้น ครั้งแรกสร้างที่พักร่มเงาไว้เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษา ก็จำพรรษาที่วัดละหารใหญ่ ต่อมามีผู้คนไปทำไร่ในแถบใกล้ๆ นั้นมากขึ้น เห็นว่ามีพระสงฆ์อยู่ เมื่อถึงวันพระก็จัดภัตตาหารไปถวายเป็นประจำ ต่อมาได้มีพระภิกษุไปอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ก่อสร้างกุฏิวิหาร พระสงฆ์ก็มาจำพรรษาที่นั่น ตั้งชื่อว่า วัดไร่...
วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง เป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งประวัติศาสตร์และศาสนา เมื่อกล่าวถึงแล้วชาวภูเก็ตคงต้องนึกถึงวัดพระนางสร้างซึ่งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาช้านาน วัดแห่งนี้เคยเป็นค่ายสู้รบกับพม่ามาก่อนเมื่อปีพ.ศ. 2328 โดยวัดพระนางสร้างนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2301 มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตำนวนนางเลือดขาวแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่มีตำนานเล่าต่อๆกันมาว่า นางเลือดขาวผู้เป็นภรราของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชนั้นไ...
อนุสาวรีย์วีรสตรี
เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันเป็นอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อเป็นการสำนึกและรำลึกถึงวีรกรรมรวมทั้งความเสียสละเพื่อปกป้องชาติของวีรสตรีแห่งเมืองถลาง เกาะภูเก็ตนี้ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรหรือคุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกนั่นเอง อนุสาวรีย์วีรสตรีอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 12 กิโลเมตร โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นรูปปั้นของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรที่เป็นวีรสตรีผู้มีความกล้าหาญและเสียสละด้วยความรั...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางตั้งอยู่บริเวณสี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไปทางถนนสายป่าคลอก ประมาณ 200 เมตร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ฝั่งอันดามันของไทยที่น่าสนใจแห่งหนึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงเป็นบ้านท้องถิ่นของชาวภูเก็ตเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าในแง่ของการอนุรักษ์ ที่ได้รับรางวัลผลงานด้านสถาปัตยกร...
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว
สำหรับบรรดานักท่องเที่ยวผู้หลงใหลในกลิ่นไอบรรยายกาศธรรมชาติและการสำรวจธรรมชาติเหล่าพืชพรรณไม้ สัตว์นานาชนิดและระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณที่ปัจจุบันเหลือน้อยมากแล้วนั้น สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทวก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์นี้ได้ ผู้คนส่วนมากมักคิดว่าถ้าไปภูเก็ตก็ต้องไปหาดทรายชายทะเลซึ่งในความจริงแล้วภูเก็ตก็ยังมีเสน่ห์ความหลากหลายในระบบนิเวศน์วิทยาที่หลายๆคนอาจไม่เคยทราบมาก...
สวนสนุกทางน้ำ สแปลช จังเกิ้ล
สวนสนุกทางน้ำ สแปลช จังเกิ้ล สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ดีดี ในวันหยุดพักผ่อน และสร้างความสนุกสนานประทับใจ ให้กับทั้ง นักท่องเที่ยว และ ชาวท้องถิ่นภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ กว่า 14 ไร่ หรือประมาณ 22,400 ตาราง เมตร ตกแต่งและดีไซน์ โดยรวบรวมแหล่งมหัศจรรย์ งดงามของโลก ทั้งประติมากรรมแนวอินคา มายา, แอฟริกา เอเชีย, ตุรกี, ยุโรปเหนือ อเมริกาเหนือ และ ขั้วโลกเหนือ มารวมกันที่นี่ ใช้งบประมาณการลงทุนกว่...
หาดสุรินทร์
อีกหนึ่งหาดที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งก็คือ หาดสุรินทร์ ซึ่งเป็นชายหาดที่มีความสวยงามขึ้นชื่ออีกหาดหนึ่งที่มีหาดทรายขาวสะอาดเม็ดรายละเอียดมากรวมทั้งน้ำทะเลที่เป็นสีครามสวยสดน่าชวนให้ต้องลงไปเล่น หาดสุรินทร์นี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา บริเวณเหนือหาดมีต้นสนทะเลต้นใหญ่ๆ เรียงรายอยู่ และบริเวณเหนือหาดด้านขวามือเป็นสนามกอล์ฟ หาดแห่งนี้มีความสวยมากโดยเฉพาะในเวลาที่ดวงอาทิตย์...

โรงแรมใกล้เคียง


อัลฟาเบ็ทโต้ รีสอร์ท คะแนน : 8.2   รีวิว : 117
โรงแรม ภูเก็ต, ประเทศไทย
อัลฟาเบ็ทโต้ รีสอร์ท ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน ภูเก็ต โรงแรมแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเข้าพักที่สะดวกสบาย ทางที่พักได้เตรียมสิ่งอำนวยค...
           
ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท คะแนน : 8.2   รีวิว : 521
โรงแรม ภูเก็ต, ประเทศไทย
ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท ที่พักระดับ 4 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน ภูเก็ต โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน...
           
ไสยวนบุรี รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต คะแนน : 0   รีวิว : 0
โรงแรม ภูเก็ต, ประเทศไทย
ไสยวนบุรี รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ตั้งอยู่ในย่าน ในหาน/ราไว/ฉลอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเที่ยวชม ภูเก็ต ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพักผ่อ...
           
เอส 5 เรสซิเดนซ์ แอนด์ คาเฟ่ คะแนน : 0   รีวิว : 0
  โรงแรม ภูเก็ต, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ เอส 5 เรสซิเดนซ์ แอนด์ คาเฟ่ เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ ภูเก็ต ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ เพลิดเพลินไปกับ ร้านอาหาร Wi-F...