ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวเชียงราย > อำเภอเมืองเชียงราย > กู่พระเจ้าเม็งรายกู่พระเจ้าเม็งราย

ตั้งอยู่หน้าวัดงำเมือง บนดอยงำเมือง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

กู่พระเจ้าเม็งราย
จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้น ณ อาณาจักรแห่งนี้ไว้มากมายซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยุคหนึ่งของประเทศไทยในประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องดินแดนการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมรวมไปถึงผู้ปกครอง ซึ่งผู้ที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดเชียงรายก็คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของพระเจ้าเม็งราย หรือพ่อขุนเม็งราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายนอกจากจะมีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้ว กู่พระเจ้าเม็งรายก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นอนุสาวรีย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บและบรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราชอดีตเจ้าเมืองแห่งดินแดนนี้ กู่พระเจ้าเม็งรายตั้งอยู่หน้าวัดงำเมือง บนดอยงำเมือง นอกจากนี้ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าไชยสงครามราชโอรสพระเจ้าเม็งรายเมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภูราชโอรสขึ้นครองนครเชียงใหม่ แล้วพระองค์ได้นำอัฐิพระราชบิดามาประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย และได้โปรดเกล้าฯ สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ ณ ดอยงำเมืองแห่งนี้ซึ่งก็คือกู่เม็งรายแห่งนี้นี่เอง

วิธีการเดินทาง
ในการเดินทางมายังกู่พระเจ้าเม็งรายนั้น กู่พระเจ้าเม็งรายนั้นตั้งอยู่หน้าวัดงำเมืองบนดอยงำเมือง หากเดินทางโดยรถยนต์ก็สามารถที่จะเลือกใช้เส้นทางจากวัดพระแก้วแล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกเพื่อเข้าไปยังถนนเรื่องนคร จากนั้นก็ให้ตรงต่อไปอีกประมาณครึ่งกิโลเมตร ถนนเสนนี้ก็จะไปบรรจบถนนงำเมืองซึ่งเป็นสามแยกศูนย์คมนาคม หลังจากนั้นก็ให้เลี้ยวขวาแล้วตรงต่อไปอีกประมาณ 300 เมตรก็จะพบกู่พระเจ้าเม็งราย
   เว็บไซต์ :
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


วัดกลางเวียง
ณ ใจกลางเวียงเชียงราย อันเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองนั้น มีวัดที่สวยงามอยู่วัดหนึ่งที่น่าสนใจควรแวะมาสักการบูชาเมื่อได้มาเยือนเชียงราย คือ วัดกลางเวียง ซึ่งชื่อเรียกตรงตามสถานที่ตั้ง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1975 เดิมชื่อว่า วัดจั๋นต๊ะโลก หรือ วัดจันทน์โลก ชื่อนี้มีที่มาจากที่ในวัดมีต้นจันทน์แดงขนาดใหญ่อยู่เองตามธรรมชาติ ซึ่งต้นจันทน์แดงเป็นไม้มงคลตามธรรมเนียมโบราณ แต่เมื่อเวลาผ่านไปต้นดังกล่าวได้ห...
วัดมิ่งเมือง
วัดมิ่งเมืองแต่เดิมนั้น วัดมิ่งเมืองเป็นวัดไทของชาวใหญ่ เรียกว่า วัดเงี้ยวหรือชาวเชียงรายเรียกว่า วัดจ๊างมูบ (ช้างหมอบ) อีกชื่อหนึ่งคือ วัดตะละแม่ศรี ตั้งตามชื่อของผู้สร้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่การสร้างเมืองเชียงราย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 (เขตพระราชทานแก่สงฆ์เพื่อสร้างพระอุโบสถหรือประกอบสังฆกรรม)สำหรับที่มาที่ไปนั้น จากหลักฐานและคำบอกเล่าของคนโบราณเล่าว่า ผู้สร้างวัดมิ่งเมืองคือ...
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น3 ของอาคาร PDA(The Population&Community Development Association) หรืออาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนดังกล่าวเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้การศึกษาแก่ชาวเขา การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินงานมากว่า 18 ปีแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประ...
ไร่แม่ฟ้าหลวง
ไร่แม่ฟ้าหลวงไร่แม่ฟ้าหลวง หรือ อุทยานศิลปวัฒนธรรมล้านนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เป็นสถานที่ให้ศึกษาแก่เยาวชนชาวเขา ได้มาอยู่อาศัยที่นี่แบบครอบครัวในตัวเมือง เพื่อที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับไปให้ความรู้แก่ชุมชนเดิมต่อไป เป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไร่แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 4 กิโลเมตร การเด...
หอวัฒนธรรมนิทัศน์
หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย คือศาลากลางหลังเดิมของจังหวัด ตั้งอยู่ที่ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมือง หอแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบของกลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพปัจจุบันของจังหวัดว่ามีบทบาททางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างไร ด้วยการใช้สื่อผสมต่าง ๆ ในการนำเสนอเรื่องราว ทั้ง มัลติมีเ...
วัดมุงเมือง
วัดมุงเมืองวัดแห่งนี้ควรค่าแก่การแวะมาเยี่ยมชม ด้วยเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ คือ ย้อนกลับไปเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ได้มีการทิ้งระเบิดใส่จังหวัดเชียงราย แต่ภายในวัดมุงเมืองกลับปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายใดๆ เลย อาจเป็นเพราะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสองสี หรือ พระเจ้าสองสี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงรายที่ชาวบ้านเลื่อมใสกันอันมากประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้เป็นวัดนี้ยังเป็นหนึ่งในเส้นทางนั่งสามล้อผ่อวัด...
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่นเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงราย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายอ่อนช้อยและสีขาวโพลน สวยงามมากยามต้องแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่คอยเตือนใจผู้ที่แวะมาสักการะอีกด้วยวัดร่องขุ่นเริ่มสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2540 เป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ในอดีตวัดร่องขุ่นเป็นวัดเล็กๆ บนพื้นที่ 3 ไร่ที่เสื่อมโทรม ต่อมาอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตกรจังหวัดเชียง...
แม่น้ำกก
แม่น้ำกกแม่น้ำกก เป็นแม่น้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชาวเชียงราย มีต้นน้ำอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเข้าเขตไทยที่ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บ้านสบกก เชียงแสน มีความยาวรวมทั้งสิ้น 130 กิโลเมตร แม่น้ำแห่งนี้มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมล้านนา เพราะพบการตั้งเมืองอยู่โดยรอบลำน้ำ สำหรับชื่อแม่น้ำกกนั้น อาจมีที่มาจากต้นกกที่ขึ้นเรียงรายอยู่ริมน้ำ ปัจจุบันแม่น้ำกกแห่งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก...

โรงแรมใกล้เคียง


รังสินี รีสอร์ท คะแนน : 0   รีวิว : 0
โรงแรม เชียงราย, ประเทศไทย
รังสินี รีสอร์ท เป็นตัวเลือกที่พักยอดนิยมในหมู่นักเดินทางที่มาเยือน เชียงราย ไม่ว่าเพื่อเที่ยวชมหรือแวะพักชั่วคราว โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุ...
           
โรงแรมลาวี ออง โรส คะแนน : 8   รีวิว : 660
  โรงแรม เชียงราย, ประเทศไทย
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ เชียงราย โรงแรมลาวี ออง โรส นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรงถึงหน้าประตูคุณ ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจ ทางที่พักได้...
           
วรรณฤทธิ์เรสซิเดนซ์ คะแนน : 7.6   รีวิว : 51
โรงแรม เชียงราย, ประเทศไทย
วรรณฤทธิ์เรสซิเดนซ์ ที่พักระดับ 2 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน เชียงราย ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย โรงแรมแห่งนี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับนอนหลับพักผ่อ...
           
ดิอิมพีเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท คะแนน : 8.5   รีวิว : 141
โรงแรม เชียงราย, ประเทศไทย
ดิอิมพีเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในย่าน อำเภอเมืองเชียงราย ที่มีชื่อเสียงและเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยววันหยุดก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการบริการและสิ่งอำนวยสะดวกของโรงแรมแห่งนี้ได...