ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%                                       
                                       
ค้นหาโรงแรมรับส่วนลดสูงสุด 80%
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


 ที่เที่ยวแพร่ > อำเภอลอง > พระธาตุดอยเล็งพระธาตุดอยเล็ง

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ลอง แพร่ 54000
รายละเอียดเกี่ยวกับที่เที่ยว

พระธาตุดอยเล็งเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ในตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุจอมแจ้ง ประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ใดนั้นไม่ปรากฎหลักฐานแน่นอน แต่มีมาคู่กับพระธาตุช่อแฮและพระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์มาดอยลูกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของดอยธชัคคะบรรพต เสด็จมาถึงจวนแจ้งหรือใกล้สว่างปัจจุบันเรียกว่าพระธาตุจอมแจ้ง หลังจากนั้นได้เสด็จมาทางทิศเหนือถึงธชัคคะบรรพตได้ประทับอยู่ที่นั่น มีขุนลัวะอ้ายก้อมเป็นผู้อุปฎฐากทรงมอบพระเกศาธาตุให้ซึ่งคือพระธาตุช่อแฮในปัจจุบันและเสด็จขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประทับอยู่ดอยลูกหนึ่งที่สูงกว่าดอยลูกอื่นในเมืองโกศัยซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับแลดู ซึ่งภาษาเหนือเรียกว่าเล็งผ่อ จึงเป็นที่มาของชื่อดอยเล็งในปัจจุบัน และมีการบูรณะเจดีย์ขนาดเล็กๆ กว้าง 5 เมตร สูง 11 เมตรไว้เป็นสถานที่ควรเคารพแก่ชนรุ่นหลังว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับที่นี่ จึงเป็นศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่อีกแห่งหนึ่ง และมีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถึงเดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ขึ้น 15 ค่ำ ตรงกับช่วงงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ซึ่งจะมีประชาชนขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยเล็งที่เรียกกันว่าประเพณีขึ้นดอยเล็งเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดแพร่ ให้ผู้สนใจสามารถขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยเล็ง หรือเพื่อชมธรรมชาติของป่าไม้และชมความงดงามของตัวเมืองแพร่
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปได้ทั้งเดินเท้า และใช้รถยนต์ เนื่องจากได้ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางขึ้นใหม่สะดวกทั้งขึ้นและลง แต่คนขับต้องชำนาญในการใช้รถ เพราะว่าเป็นทางขึ้นเขาสูงชันติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5567 1466 หรือ http://www.tourismthailand.org/phrae
   เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phrae
   แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.tourismthailand.org


ที่เที่ยวใกล้เคียง


หมู่บ้านทอผ้าตีนจก
หมู่บ้านทอผ้าตีนจกผ้าตีนจกของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นงานฝีมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง มีความประณีตสวยงาม ทอด้วยผ้าไหมและผ้าฝ้าย มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ การเดินทางไปชมผ้าตีนจกของที่นี่นั้นจะอยู่ระหว่างเส้นทาง อำเภอลอง บนทางหลวงหมายเลข 1023 แต่เดิมอำเภอลองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้โอนมาขึ้นกับจังหวัดแพร่ เดิมเรียกว่า เมืองลอง เมืองนี้เป็นเมืองมีอยู่มานานนับพันปี ตามต...
วัดสะแล่ง(พระธาตุชะอุปคำ)
วัดสะแล่งวัดสะแล่ง ตั้งอยู่ที่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ประมาณ 45 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่มีรวบรวมไว้จากหลายยุคในอดีต คำว่า “สะแล่ง” เป็นชื่อของดอกไม้ป่าชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้น ดอกสีขาวนวล ลักษณะของดอกคล้ายดอกปีป หรือ กาสะลอง คือมีลักษณะปลายแหลมเหมือนหอกโบราณ โดยสาเหตุที่วัดสะแล่งใช้ชื่อดอกไม้เป็นชื่อวัดนั้นมี ตำนานเล่าว่า ในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ...
วัดพระธาตุศรีดอนคำ
วัดพระธาตุศรีดอนคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดห้วยอ้อ อยู่เลยที่ว่าการอำเภอลองไปเล็กน้อย ห่างจากตัวเมืองแพร่ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1023 เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระธาตุแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง ปัจจุบันมีฐานเป็นปูน ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสีทอง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรว...
แก่งหลวง
แก่งหลวงแก่งหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ปาน ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 11 ประมาณ 63 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร แก่งแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลองจังหวัดแพร่นั่นเอง แก่งหลวง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยม เหตุที่ใช้ชื่อว่า แก่งหลวงก็เพราะที่แห่งนี้เป็นบริเวณที่แม่น้ำยมไหลมารวมตัวกันจนเป็นแอ่งขนาดใหญ่และลึกมาก มีน้ำตลอดปี เป็นบริเวณที่มีโขดหินใหญ่น้อยเรียงราย...
ถ้ำเอราวัณ
ถ้ำเอราวัณ เป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของจังหวัดแพร่ มีความลึกประมาณ 200 เมตร ภายในถ้ำมีห้องโถงกว้าง มีหินงอก หินย้อยอยู่ทั่วไปรูปร่างคล้าย ช้างเอราวัณ และหญิงอุ้มท้องตามตำนานของถ้ำแห่งนี้ ถ้ำเอราวัณ เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีบันไดเรียงคดโค้งไปมาจากเชิงเขาเบื้องล่างขึ้นสู่ปากถ้ำกว่า 600 ขั้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่บริเวณปากถ้ำ มองเห็นได้เด่นชัดจากระยะไกลภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่เป็นสถานที่แห่งตำนานนิยายพื้นบ้านเรื...
แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา 227 หมู่ 8 ตำบลห้วยอ้อ อยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุศรีดอนคำ เป็นแหล่งอนุรักษ์เพื่อเผยแพร่ให้ชมและสืบทอดภูมิปัญญาไทย และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและท่องเที่ยวในท้องถิ่นและผู้มาเยือน ต้องการชมเป็นหมู่คณะ กรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า คิดต่อ คุณณรงค์ชัย ประเสริฐศักดิ์ โทร.+66 5451250,+668 1952 0431
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
อุทยานแห่งชาติดอยผากลองอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 112,500 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา และหน้าผาสูง เป็นแหล่งกำเนิดของลำธารต่าง ๆ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำยม สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธ์ไม้ที่สวยงาม เช่น จันทน์ผา กล้วยผา กล้วยไม้ดิน และสมุนไพร สัตว์ป่าที่พบ เช่น เลียงผา หมี เก้ง ไก่ป่า หมูป่า ชะมด และนกชนิดต่าง ๆ เช่น นกพญาไฟ ที่จะอพยพมาที่นี้ในฤดูหนาวที่ทำการอุทยานฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองแ...
บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น)
บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น) เป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง ผู้เป็นเจ้าของบ้าน คือ คุณพ่อกิจจา ชัยวัณณคุปต์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายม 2527 ด้วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ปัจจุบัน คุณแม่ลำยอง ชัยวัณณคุปต์ ภรรยาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบสืบต่อมาบ้านประทับใจ เป็นบ้านส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด 34 ไร่ ได้ริเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515โดยมีคุณพ่อกิจจา เจ้าของบ้าน เป็นผู้ออกแบบแปลนและตกแต่งบ้...

โรงแรมใกล้เคียง


โรงแรมแม่ยมพาเลส คะแนน : 6.9   รีวิว : 54
โรงแรม แพร่, ประเทศไทย
โรงแรมแม่ยมพาเลส ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้ พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณไม่ว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจใน แพร่ โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก ทางที่พักได้...
           
โรงแรม นานาเจริญเมือง คะแนน : 6.9   รีวิว : 51
โรงแรม แพร่, ประเทศไทย
ด้วยที่ตั้งในทำเลทองของ แพร่ โรงแรม นานาเจริญเมือง นำเสนอทุกความน่าสนใจของเมืองส่งตรงถึงหน้าประตูคุณ โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท สิ่งอำ...
           
เฮือนเชตวัน คะแนน : 7.2   รีวิว : 86
โรงแรม แพร่, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ เฮือนเชตวัน เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ แพร่ โรงแรมแห่งนี้นำเสนอการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเดินทางทุกประเภท เชิญใช้บริการ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ บริกา...
           
โรงแรมภราดร คะแนน : 6.4   รีวิว : 46
โรงแรม แพร่, ประเทศไทย
เชิญเข้าพักที่ โรงแรมภราดร เพื่อสำรวจความน่าตื่นตาตื่นใจของ แพร่ โรงแรมแห่งนี้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก คุณสามารถพบบริการต่างๆ เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหาร Wi-Fi ในพื้นที่สาธาร...